๕ พ.ค. ๖๔ รับมอบเงินบริจาค จาก พ.อ.(พ) ภิเษก ทรงธรรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 พ.อ.นาวี รักในศิล รับมอบเงินบริจาค จาก พ.อ.(พ) ภิเษก ทรงธรรม จำนวน 100,000 .- บาท โดย ทพญ.ลลิตา ทรงธรรม เป็นผู้มอบ และ คุณมณีรัตน์ อนันตสมบูรณ์ มอบชุด PPE จำนวน 10 ชุด ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสานสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ