๑๒ พ.ค. ๖๔ รับมอบชุด PPE-หน้ากาก N95-Face Shieldฯ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น Face Shield จำนวน 200 ชิ้น Mask 60 กล่อง Exe Gel จำนวน 60 ขวด จาก บริษัทเมดไลน์ จำกัด บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด บริษัทยูนีซัน จำกัด และ
บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด มอบ หน้ากาก N95 จำนวน 40 ชิ้น เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ใช้ป้องกันและควบคุมสถานการณ์โควิด - 19
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสานสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • TIMELI~1