๓ ก.ย. ๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบของบริจาค จาก ร้านเมืองลิงโมบายโฟน

เมื่อวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบของบริจาค จาก ร้านเมืองลิงโมบายโฟน มี ข้าวมันไก่ ๕๐ กล่อง ข้าวกระเพรา ๕๐ กล่อง ขนมปัง ๑๐๐ ชิ้น น้ำดื่ม ๑๒๐ ขวด และหน้ากากอนามัย ๑๐๐ แพ็ค เพื่อสนับสนุน อาหาร น้ำดื่ม แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ คุณไพศาล ฉายบ้านใหม่ มอบเงินบริจาค จำนวน ๑,๐๐๐.-บาท และ คุณวันชัย ด้วงสุวรรณ จำนวน ๑,๗๐๐๐.-บาท ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ