๒๘ ก.ย.๖๔ รับมอบ ของบริจาค จาก พระครูจันทสิริธร (หลวงพ่อสารันต์)

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบ ของบริจาค จาก พระครูจันทสิริธร (หลวงพ่อสารันต์) เจ้าอาวาสวัดดงน้อย พร้อมด้วย เทศบาลตำบลกกโก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต.ตำบลกกโก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มี อาหาร ๒๕๐ กล่อง น้ำดื่ม ๒๑ แพ็ค หน้ากากอนามัย ๔๐ กล่อง เจลแอลกอฮอล์ ๑๐ ขวด บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ๒ ลัง ยาฟ้าทะลายโจร ๖๐๐ ซอง และ กล้วยไข่ มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอานันทมหิดล และผู้ป่วย COVID -19

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4