๒๓ ก.ย. ๖๔ รับมอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ – พ.ท.หญิงสุขุมาภรณ์ – คุณสิริพันธุ์ – ด.ญ.ณิชานนท์ คัมภีระ และครอบครัว จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ