๒๐ ก.ย. ๖๔ รับมอบ เครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ CP-Meiji

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบ เครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ CP-Meiji จาก บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์นมเมจิ ลพบุรี และ ร้านกาแฟรัชดาภรณ์ จำนวน ๒๐๐ แก้ว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฎิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ