๑๐ ก.ย. ๖๔ รับมอบของบริจาค

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบของบริจาค จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับ บริษัทสแตนดาร์ดแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด มี เจลแอลกอฮอล์ ๖ ลัง แอลกอฮอล์ชนิดถุง ๔ ลัง น้ำยาฆ่าเชื้อ ๒ ลัง และ สเปรย์ฆ่าเชื้อ ๑ ลัง พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบ ข้าวมันไก่ จาก จ.ส.อ.ศักดา - ส.ท.หญิงเพ็ญนภา ฉ่ำเสนาะ (ร้านจ่าอามข้าวมันไก่) จำนวน ๕๐ กล่อง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด – ๑๙ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ

TIMELI~1
TIMELI~2
 


Generated by: jAlbum 10 | Skin: Spartan