สมุนไพรภายในสวน

ที่มาและวัตถุประสงค์

สมุนไพรภายในสวน

- สมุนไพรตามกลุ่มโรค

- ตำรับพระโอสถพระนารายณ์

แผนผังสวน

สมุนไพรตามกลุ่มโรค

ตำรับพระโอสถพระนารายณ์

 

| จัดทำโดยกองเภสัชกรรม โรงพยาบาลอานันทมหิดล |