เมื่อวันที่ ๓ พ.ย. ๖๔ รับมอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล รับมอบเงินบริจาค จาก พลเอก จิระพันธ์ – อาจารย์รุ่งทิวา มาลีแก้ว จำนวน ๔๐,๐๐๐.-บาท เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร. ผอ.สามารถ-ครูกฤษณา อ่อนไสว จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อสร้างห้องOPDสูติ ตึก ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร. ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสารสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ