วัน / เดือน / ปี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ปี ๖๗

00-00-66

--- รอการอัพเดท@

10-10-66

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03-10-66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔