วัน / เดือน / ปี

เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา

05-01-66

ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑

20-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำอุปกรณ์สแตนเลสแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนสายพานเครื่องซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้ประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เสื้อผ้าผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำตาลทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังขยะเท้าเหยียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพิธีเปิด - ปิดการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มการอบรมให้ความรู้โรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงพลาสติกใสทนความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ปั๊มคลอรีนและถังเก็บคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องใบสั่งซื้อชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ของใช้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ภาชนะใส่อาหารเพื่อบริการผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-12-65

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องล้างจานภาชนะแบบอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-12-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน ธ.ค.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-12-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อาหารเสริมสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-12-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน พ.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-12-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งวัสดุพรางแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บผ้าคลุมผู้ป่วยผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องเจาะสกัดคอนกรีตไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บชุดปฏิบัติงานทีม Sky doctor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องดื่มชูกำลังสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน ธ.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน ธ.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้แร็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังขยะเท้าเหยียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์จัดทำรั้วบังสายตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ จัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ไฟส่องสว่าง LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนหน่วยรักษาพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แคปพลาสติกหุ้มคอขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำ RACK ใส่ขวด ICD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้เสื้อผ้าเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังขยะติดเชื้อแบบมีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรังปรุงระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ต.ค. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน ธ.ค.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ป้องกันและทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาล้างภาชนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.คงคลัง สาย ยย.(งานช่างไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ บันไดอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถังเหล็กบรรจุน้ำมัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุจัดทำโครงการวันเบาหวานโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน พ.ย.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนภารกิจของ นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน พ.ย.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์ประจำอาคารกัลยาณิวัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ปั๊มไดโว่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ รถเข็นสแตนเลส ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ตู้กระจกทรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ใช้กับรถบรรทุกเครื่องยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเสื้อกาวน์ผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน พ.ย.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษสติ๊กเกอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษเทอร์มอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุ-อุปกรณ์ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารตึก ๖ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรณ์ภัณฑ์ผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บเสื้อกาวน์ผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน พ.ย.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ แก๊สหุงต้มอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ประจำเดือน พ.ย. ๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดสครับสำหรับปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย(PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.บรรจุใส่อาหารรับรองผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.บรรจุใส่อาหารผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษเช็ดปาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ซองใส่ช้อน-ส้อมสำหรับผู้ป่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01-11-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ

21-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำปรึกษาทางรังสี

21-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์

21-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์

20-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.สิ้นเปลือง เพื่อคงคลัง

20-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษสำนักงาน เพื่อคงคลัง

20-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.เครื่องเขียน เพื่อคงคลัง

20-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษชำระ,เช็ดมือ เพื่อคงคลัง

20-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค.๖๕

20-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาด เพื่อคงคลัง

20-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงขยะ เพื่อคงคลัง

19-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำทำตรายาง

18-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บชุดปฎิบัติงาน

18-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินคอมพิวเตอร์

18-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารทางราชการ

18-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์

17-10-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนภารกิจของ นขต.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค.๖๕