ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-01-67)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | ร่างขอบขอตของงานและบัญชีรายละเอียด (17-01-67)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | ร่างขอบขอตของงานและบัญชีรายละเอียด (09-01-67)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง | ร่างขอบขอตของงานและบัญชีรายละเอียด (05-01-67)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ (26-12-66)