• S__49184845
  • S__49184846
  • S__49184847
  • jquery slider
  • S__49184849
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S__4918484516 S__4918484617 S__4918484718 S__4918484819 S__4918484920
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.7

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๕ รพ.อ.ป.ร. นำกำลังพลร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เนื่องในวันพยาบาลสากล (International Nurse Day)
พ.อ.หญิง ภาวนา รุ่งโรจ ผอ.กพย. รพ.อ.ป.ร. และทีมผู้บริหารกองการพยาบาล ร่วมกิจกรรมเพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้ง วิชาชีพพยาบาล มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล โดยมีกิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้ เรื่องโรคและดูแลผู้ป่วย ได้แก่ ภาวะสมองเสื่อม , การเลี้ยงดูบุตรนมมารดา , ผู้ป่วยโรคตับ ฯลฯ
เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๕ พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕ ร.ท.หญิง สุภาพร อิ่มโพ รับมอบเงินบริจาค จาก คณะสายบุญคุณยี่สุ่น ห่วงมาก และคณะครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาท
เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น และซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดโครงการสืบสาน งานศิลปาชีพ สวมใส่ผ้าไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. และเปิดนิทรรศการผ้าไทย ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๕ รพ.อ.ป.ร. นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันจักรี วันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ วัดบางกะพี้น้อย ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๕ พ.อ.ธีรพร คำภีร์พันธุ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล (รถเก็บตัวอย่าง ชีวอนามัยแบบ ๒ จุดบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03-05-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ(เครื่องซักผ้าสสัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์)
สนับสนุน โรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(03-05-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ สป.สาย ขส.รพ.อ.ป.ร. (รถเก็บตัวอย่างนิรภัยแบบ ๒ จุด บริการ) (29-04-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ สป.สาย พธ.สนับสนุน รพ.อ.ป.ร. (เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์) (29-04-65)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ(เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด๒๐๐ ปอนด์)สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (23-05-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง (รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยแบบ ๒ จุดบริการ) สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20-05-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (21-03-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ โดยเฉพาะเจาะจง (21-01-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ อุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงระบบสื่อสาร โดยเฉพาะเจาะจง (21-01-65)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ u Prefilled syringe (ปย.๓๙/๖๕) (26-05-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet (ปย.๓๘/๖๕) (26-05-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Menatetrenone ๑๕ mg capsule (ปย.๓๗/๖๕) (26-05-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Cllostazol SR ๑๐๐ mg capsule (ปย.๓๖/๖๕) (26-05-65)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Alfuzosin ๑๐ mg tablet (ปย.๓๐/๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กกทรอนิกส์ (e-biddings) (25-04-65)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Sodium hyaluronate eye drop ๐.๑๘๔ ๐.๓ ml ที่ ปย.๓๕/๖๕ (22-04-65)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Mosapride citrate ๕ mg tablet ที่ ปย.๓๓/๖๕ (22-04-65)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Pravastatin ๒ mg tablet ที่ ปย.๓๔/๖๕ (21-04-65)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg tablet ที่ ปย.๓๒/๖๕ (21-04-65)
  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

 

**ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**