• bootstrap carousel
1 2
slider by WOWSlider.com v8.7

เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ มิ.ย. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๔ เรื่อง "ปรับวิถีสุขภาพแห่งโลกยุคใหม่ From Disruption To New Normal"โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาต่างๆ มาบรรยายให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทสงการแพทย์ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๗ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป, ผู้ป่วย ๗ กลุ่มโรคเรื้อรัง ณ หอบรรยายทางการแพทย์ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๔ ทางรพ.ได้รับมอบเงินบริจาคและรับมอบของบริจาค จาก พ.อ.สัญญา แสนทนันชัย ผอ.รง.ปค.ศอว.ศอพท.ได้แก่ ข้าวไก่ทอด – ผัดไท จำนวน ๒๕๐ กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 15 แพ็ค และกล้วยทอด จำนวน ๑๙๓ ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฎิบัติงานช่วงสถานการณ์โควิด – 19
เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๔ พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผอ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี วาง ณ เบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘
เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จากคุณพิทยา ชมฉาย จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่าจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ .- บาท เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยหนักที่มีอัตราการหายใจตื้น และไม่สม่ำเสมอรวมถึงช่วยลดและชะลอการลุกลามของปอดอักเสบของผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ Covid – 19
บริษัทแดรี่ พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเครื่องดื่ม ดัชมิลล์ เดลี่ซี วิตามินซี รสเลมอน จำนวน ๑๘๐ กระป๋อง รสเอสเปรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้ จำนวน ๑๕๐ กระป๋อง และรสส้ม จำนวน ๖๐ กระป๋อง

เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๖๔ พ.อ.นพรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างกองออร์โธปิดิกส์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลอานันทมหิดล

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (07-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล (รถยนต์โดยสาร ขนาดกลางปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01-03-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุน รพ.อ.ป.ร. (รถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding) | ขอบเขตของงาน | ราคากลาง (22-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศเชิญชวนจัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (18-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง (15-02-64)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (08-04-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง(รถยนต์โดยสารขนาดกลาง ปรับอากาศ) สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24-03-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17-03-64)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (05-01-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา ประกวดราคาซื้อยา Insuln glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๓๐๐ U/mL ๑.๕ mL (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tanlet ที่ ปย.๓๔/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ที่ ปย.๓๓/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet ที่ ปย.๓๒/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nicergoline ๑o mg tablet ปย.๓๑/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Vinpocetine ๑๐ mg forte tablet ที่ ปย.๓๐/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๒๙/๖๔ (21-04-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Insuln glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๓๐๐ U/mL ๑.๕ mL ปย.๓๕/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tanlet ที่ ปย.๓๔/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ที่ ปย.๓๓/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet ที่ ปย.๓๒/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๒๙/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)

 

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

**ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**

 

0