พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานใน พิธีเปิดห้องออกกำลังกาย Anan Dance Studio รพ.อานันทมหิดล ณ พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ. เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานใน พิธีประดับเครื่องหมายยศ สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้ว ในส่วนของ รพ.อานันทมหิดล ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๑
พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะให้การต้อนรับ พล.ต.ธัญญะ โรจน์พานิช หน.คณะชุดตราวจประเมินระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15190:2012 และ ISO 15190:2003 และคณะ จาก สพธ. ในการตรวจประเมินห้องปฏิติบัติการทางพยาธิวิทยา ของทาง รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดโครงการ คัดกรองมะเร็งเต้านม ในบุคลากร รพ.อ.ป.ร. จัดโดย กศก.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ กพย.รพ.อ.ป.ร. โดยจัดให้มีการบรรยายเรื่อง มะเร็งเต้านมผู้หญิงต้องรู้ โดย ร.อ. วรุตม์ เพ็ญสุภา บรรยายให้ความรู้กับบุคลากรหญิงของ รพ.อ.ป.ร. ที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๑
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พล.อ โกญจนาท ศุกระเศรณี ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก ที่เดินทางมาเป็นประธานในงานวันการบินทหารบก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี ผบ.หน่วยทหาร ข้าราชการพลเรือน ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมงาน ณ บก.ศบบ เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในงานวันสถาปนา พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ ครบรอบ ๓๘ ปี โดยมีคณะบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการครอบครัว พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ ร่วมงาน ณ บก.พัน.นนส.กรม นร.รร.สร.พบ เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๑
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศแพทย์เพิ่มพูนทักษะ เภสัชกร และพยาบาลบรรจุใหม่ โดยมีคณะบริหาร ผอ.กอง และนขต.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในการฝึกทบทวนการปฏิบัติการใช้กระบี่ และการทำความเคารพโดยได้รับการสนับสนุน ครูฝึกจาก ศป. ให้กับนายทหารสัญญาบัตร ระดับ พ.อ.(พ) และ พ.อ. ทั้งชายและหญิง ในการฝึกท่าทำความเคารพแบบใหม่เพื่อให้กำลังพลทำความเคารพได้อย่างถูกต้อง ตามแบบธรรมเนียมทหาร สง่างามสมเกียรติและศักดิ์ศรี ณ ห้องประชุมกัลยาฯ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๑

 

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Vildagliptin ๕๐ mg ที่ ปย.๙/๖๑ (18/06/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับ เลขที่ ๓/๒๕๖๑ (23/05/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ (ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ (08/05/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต ปว.๑/๖๑ (08/05/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ (ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ (01/05/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและรักษาโรคทางหู คอ จมูก (ENT Examination Unit) ปซ.๙/๖๑ (30/04/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ปซ.๘/๖๑ (30/04/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเตียงทำคลอดชนิดปรับระดับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ปซ.๗/๖๑ (30/04/61)

ผู้ชนะเสนอราคา เลขที่ ๒/๒๕๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๙/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๘/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๗/๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคา ปว.๑/๖๑

แผนที่วิ่ง 5km / 10km / 21km

*******************************************************************

  • *รอการอัพเดท*