พ.อ.ประโมชย์ นกหุ่น รองผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเปิดงาน “เจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2018" กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ “ [ ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ] ๑๘ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีนาย ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ร่วมพิธี ณ วังนารายณ์ราชนิเวศน์ เมื่อ ๑๘ พ.ค.๖๑ รพ.อ.ป.ร.รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพ (Re-accreditation) ครั้งที่ ๔ ตามมาตรฐาน HA จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ พ.ค.๖๑
โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครั้งที่ ๒ ณ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๖ พ.ค. ๖๑ พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยมและนิเทศการป้องกันการบาดเจ็บจากความร้อน ในการฝึกทหารใหม่ หน่วยฝึก คลังแสง ๒ คลังแสง ๔ และ คศ.สพ.ทบ. ณ คศ.สพ.ทบ. เมื่อ ๔ พ.ค. ๖๑

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะบริหาร ร่วมพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการีที่ทุพลภาพ ในพื้นที่ รพ.อานันทมหิดล และจว.ลพบุรี เมื่อ ๑ พ.ค.๖๑

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรทางพยาบาล ในการป้องกันและดูแลแผลกดทับ ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฎ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๑
พิธีประดับเครื่องหมายยศ มอบประกาศนียบัตร มอบทุนการศึกษา และปิดการศึกษา หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า พ. รุ่นที่ ๒๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ผลัดที่ ๑/๕๘ ผลัดที่ ๑/๖๐ และผลัดที่ ๒/๖๐ ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.อานันทมหิดล เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๑

 

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับ เลขที่ ๓/๒๕๖๑ (23/05/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ (ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ (08/05/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต ปว.๑/๖๑ (08/05/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ (ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ (01/05/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและรักษาโรคทางหู คอ จมูก (ENT Examination Unit) ปซ.๙/๖๑ (30/04/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ปซ.๘/๖๑ (30/04/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเตียงทำคลอดชนิดปรับระดับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ปซ.๗/๖๑ (30/04/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Doxazosin mesylate Zcontrolled release) ๔ mg ที่ ปย.๘/๖๑ (10/04/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Doxazosin mesylate Zcontrolled release) ๔ mg ที่ ปย.๘/๖๑ (02/04/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องรึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๗๖๐ ลิตร ปซ.๑/๖๐ (13/03/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (12/03/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๗๖๐ ลิตร ที่ ปซ.๑/๖๑ (03/03/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg ปย.๗/๖๑ (03/03/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Atorvastatin ๔๐ mg ที่ ปย.๗/๖๑ (26/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิคทันตกรรมพื้นฐาน ที่ ปซ.๖/๖๐ (22/02/61)

ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๙/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๘/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๗/๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคา ปว.๑/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗/๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคา ปซ.๕/๖๑
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้ออาหารปและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๖/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๓/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๔/๖๑

แผนที่วิ่ง 5km / 10km / 21km

*******************************************************************

ขอเชิญชวน เข้าร่วมฟังบรรยาย การประชุมวิชาการครบรอบ ๘๐ ปี โรงพยาบาลอานันทมหิดล

>> ลงทะเบียน การประชุมวิชาการ <<

เชิญลงทะเบียน : https://goo.gl/ett6ka

  • *รอการอัพเดท*