• วันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ ๗๙ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐
  • bootstrap slider
วันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ ๗๙ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
wowslider by WOWSlider.com v8.6

   

    โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธตามนโยบาย ทบ. โดยร่วมร้องเพลงตามรอยพ่อ และออกกำลังกายแอโรบิก ในเวลา ๑๕.๓๐ น. ในวันพุธที่ ๑๕ มี.ค. ๖๐
พ.อ.สุพัษชัย เมฆสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม "วันไตโลก" ภายใต้แนวคิด "อ้วนกลม ระทมไต" โดยหน่วยกองอายุรกรรม รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฎ์ พ.อ.สุพัษชัย เมฆสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดโครงการ "การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อคุณภาพ" ณ ห้องประชุมอาคารกัลยณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๐ และ ๑ มี.ค. ๖๐
รพ.อ.ป.ร. มอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรทื่มีความต้องการพิเศษ ทุนการศึกษาแก่บุตรที่สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐฯ ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐ พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน พร้อมคณะข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วังนารายณ์ราชนิเวศน์ เมื่อ ๑๖ ก.พ. ๖๐
พล.ต. นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ ตามนโยบาย ทบ. โดยร่วมร้องเพลงตามรอยพ่อ และออกกำลังกายแอโรบิก ในเวลา ๑๕.๓๐ น. เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ก.พ. ๖๐ พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร รพ.อ.ป.ร. เพื่อก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลคุณธรรม ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา เมื่อ ๓ ก.พ. ๖๐

 

  • ตารางตรวจโรคหัวใจเด็ก
  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (9/3/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจฮีโมโกลบินเอวันซี เลขที่ สพ.๑/๖๐ (20/2/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคา สป.สาย พ. (e-bidding) เลขที่ ปซ.๑-๖๐ (9/1/60) --
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคา สป.สาย พ. เลขที่ ปซ.๔/๖๐ (29/12/59)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคา สป.สาย พ. เลขที่ ปซ.๓/๖๐ (29/12/59)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคา สป.สาย พ. เลขที่ ปซ.๒/๖๐ (29/12/59)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคา สป.สาย พ. เลขที่ ปซ.๑/๖๐ (29/12/59) --
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg ที่ ปย.๑๑/๖๐ (29/12/59)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Pitavastatin calcium ๒ mg ที่ ปย.๗/๖๐ (29/12/59)
****ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา****
ผู้ชนะเสนอราคา สพ.๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปช.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๐/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘/๖๐
 

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เเละเครื่องมือแพทย์สำหรับการผ่าตัดหัวใจและร่วมสร้างอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น โรงพยาบาลอานันทมหิดล


เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๕ อัตรา

  • แบบสอบถาม