พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบ face shield จาก พ.อ.ชุมพล พิมพาภรณ์ เสนาธิการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และ พ.อ.กร อิทธิวิบูลย์ เสนาธิการ กองพลทหารปืนใหญ่ ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๓ พ.อ.ยุทธสาร โกศลยุทธสาร รอง ผอ.กศก.รพ.อ.ป.ร. นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการด้านสุขภาพร่วมกับเรือนจำกลางลพบุรี ในโครงการราชทัณฑ์เป็นสุข เราทำความดีด้วยหัวใจ ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลบุรี เพื่อให้ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานในด้านสุขภาพ ณ เรือนจำกลางลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๓
พ.อ.เมธา เที่ยงคำ ผอ.กศก.รพ.อ.ป.ร. /ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดโครงการตรวจวัดค่าควันดำ โดยได้รับความร่วมมือจาก ขนส่งจังหวัดลพบุรี เพื่อมาดำเนินการตรวจวัดค่าควันดำให้กับรถยนต์ของแผนกขนส่ง รพ.อ.ป.ร. และ กองร้อยรถยนต์พยาบาล เพื่อเป็นการช่วยลดมลภาวะและลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในหน่วยงานและในพื้นที่ จว.ลพบุรี ณ แผนกขนส่ง รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ ตณะแพทย์จากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้มาบริการตรวจรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ ในพื้นที่ จว.ลพบุรีและ จว.ใกล้เคียง เพื่อเป้นการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการรอคิวในด้านการรักษา ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๔ มี.ค. ๖๓
พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คณะบริหารกองการพยาบาล และเจ้าหน้าที่กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อ.ป.ร. นำหน้ากากอนามัยชนิดผ้าที่ผลิตโดยฝ่ายซักฟอก แผนกพลาธิการ รพ.อ.ป.ร. มอบให้กับ นนร. ชั้นปีที่ ๒ ที่มาดำเนินการฝึกภาคสนาม วิชาทหารปืนใหญ่ และให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยมี พล.ต.วิสันติ สระศรีดา ผบ.ศป. เป็นผูั้รับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ นนร. ที่มาทำการฝึก ณ สนามฝึก ศป. เมื่อ ๓ มี.ค. ๖๓ พ.อ.วิเชียร วิริยะธรรมกุล ผอ.กสร.รพ.อ.ป.ร. ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวัน “มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธุ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเมืองลพบุรี อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๓
พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเนื่องในวันรบพิเศษ ครบรอบปีที่ ๕๔ โดยมี ผบ.หน่วยทหาร ข้าราชการพลเรือน ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม (๑) กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๓ พ.อ.นพรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(โบราณสถาน) ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๓

 

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดจัดซื้อยา Insulin glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (solution for injection in a pre-filled pen) ที่ ปย.๒๑/๖๓ (16-03-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๒๒/๖๓ (16-03-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดจัดซื้อยา Insulin glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (solution for injection in a pre-filled pen) ที่ ปย.๒๑/๖๓ (06-03-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๒๒/๖๓ (06-03-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อยา Insulin glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่ิอใต้ผิวหนัง (solution for injection in a pre-filled pen) ที่ ปย.๒๑/๖๓ (06-03-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๒๒/๖๓ (06-03-63)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cilostazol SR ๑๐๐ mg capsule ที่ ปย.๒๐/๖๓ (26-03-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Sodium hyaluronate eye drop ปย.๑๘/๖๓ (26-03-63)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา Mosapride citrate ๕ mg tablet ที่ ปย.๑๙/๖๓ (25-03-63)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (17-03-63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Piravastatin ๒ mg tablet ที่ ปย.๑๖/๖๓ (02-03-63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg ปย. ๑๗/๖๓ [20/02/63]
ประกวดผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ บอร์ดไม้ก๊อก [18/02/63]
ประกวดผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ หมึกพิมพ์เลเซอร์ [18/02/63]

  • **ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**