เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๔ รพ.อ.ป.ร. จัดการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและสาธิตการอพยพหนีไฟ ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการรับตรวจจากสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตรวจรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2021 ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์ศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๖๔ รพ.อ.ป.ร. จัดให้มีการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า ตามแนวทางพระราชทาน เพื่อให้การปฏิบัติของนายทหารเวรรักษาการณ์ และนายทหารพยาบาลเวร ปฏิบัติได้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๔ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย พ.อ.หญิง สุพัตรา ศรีอุทโยภาส รองประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนจังหวัดลพบุรี ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ และพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีประชุมเพลิงศพ นางรำเพย เนืองสุชาติ มารดา นางวราภรณ์ เนืองสุชาต ปฏิบัติงาน สพร.รพ.อ.ป.ร. ณ วัดดงสวอง ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อด้วยคณะบริหาร และข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ นางรำเพย เนืองสุชาติ มารดาของ นางวราภรณ์ เนืองสุชาติ ปฏิบัติงาน สพร.รพ.อ.ป.ร. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัว ณ วัดดงสวอง ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑ ก.พ. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรที่สอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ และวิทยาลัยพยาบาลของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับ บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำสังกัด รพ.อ.ป.ร. โดยมีคณะบริหาร รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี "โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ เรือนจำกลางลพบุรี จว.ลพบุร

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุน รพ.อ.ป.ร. (รถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding) | ขอบเขตของงาน | ราคากลาง (22-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศเชิญชวนจัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (18-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง (15-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (10-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาและปรบนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ รพ.อ.ป.ร. (e-bidding) (23-09-63)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (05-01-64)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาล้างเเละปรนนิบัติบำรุงเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26-10-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-10-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมการ์ด ELU ๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-10-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหัวเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-10-63)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Limaprost Alfadex ๕ mcg tablet ปย.๒๒/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding) (23-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๒๐/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Limaprost Alfadex ๕ mcg tablet ที่ ปย.๒๒/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Limaprost Alfadex ๕ mcg tablet ที่ ปย.๒๒/๖๔ (15-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๒๐/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ดทรอนิกส์ (e-bidding) (15-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๒๑/๖๔ (01-02-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๒๑/๖๔ (08-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sodium alginate ๕๐๐ mg,Sodium bicarbonate bam mg, calcium carbonate ๓๒๕ mg/๑๐ ml sachet ที่ ปย.๑๙/๖๔ (08-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Pantoprazole ๒๐ mg tablet ที่ ปย.๑๘/๖๔ (08-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา AIfuzosin ๖๐ mg tablet ที่ ปย.๑๗/๖๔ (08-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU capsule ที่ ปย.๑๖/๖๔ (08-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Liraglutide Pre-filled pen b mg/ml ที่ ปย.๑๕/๖๔ (08-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๑๔/๖๔ (08-02-64)

 

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

**ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**