• responsive slider
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.7

พ.อ.หญิง ศิริองค์อร ธนหิรัญรัตน์ ผอ.กพย.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเปิดพระนารายณ์ราชนิเวศน์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ยามค่ำคืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ฟื้นฟูและสืบสารศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๖๓   พ.อ.หญิง ศิริองค์อร ธนหิรัญรัตน์ ผอ.กพย.รพ.อ.ป.ร. พร้อมนายทหารปกครอง ตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาทหาร หลักสูตร การฝึกข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญาบัตรและต่ำกว่าชั้นสัญาบัตร จำนวน ๕๒ นาย ณ มว.ฝึก.ร้อย.พล.รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๔ ก.ย.๖๓
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓ เวลา ๑๐๐๐ กวป.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ สสจ. ลพบุรี มอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (CFGT) และ “ส้วมสะอาด ได้มาตรฐาน (HAS)” ให้แก่โรงประกอบเลี้ยงทหาร โรงอาหารโรงเรียน ร้านอาหารและโรงครัวโรงพยาบาล ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ทหารไทยและครอบครัวแข็งแรง ให้แก่หน่วยทหาร ในพื้นที่ จว.ลพบุรี โดยมี พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธี ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.   พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบุคลากรความรู้งานพัฒนาคุณภาพสู่การนำไปใช้ QIT ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฎ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓
พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรโครงการอาหารปลอดภัย ทหารไทยและครอบครัวแข็งแรง (Clean Food Good Taste) และการรับรองมาตรฐานส้วมสะอาดได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ โดยมี หน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓
  พ.อ.ธีระวัฒน์ ญาณศิริ รอง ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการด้านสุขภาพร่วมกับเรือนจำกลางลพบุรี ดำเนินการจัดบริการพื้นฐานที่ผู้ต้องขังควรได้รับ ตามแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลบุรี เพื่อให้ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานในด้านสุขภาพ ณ เรือนจำกลางลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓
พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่เดินทางร่วมพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการนักบินทหารบก ชั้นนายพล ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศบบ. เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๓   พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี ผู้มีจิตศรัทธา ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ครอบครัว ตลอดจนผู้พักอาศัยในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. ยอดผ้าป่าทั้งสิ้นจำนวน ๘,๘๓๓,๘๑๑.๙๕ บาทเมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๖๓

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มที่ 1.5 เทสลา (ระยะเวลาเช่า 1 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7/2563) | ขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการเช่า | ราคากลาง (03-09-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาการเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (02-09-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาล้างและปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ (02-09-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ (02-09-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (e-bidding) | ร่างขอบเขต | ราคากลาง (27-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ราชการ | ร่างขอบเขต | ราคากลาง (27-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาจ้างเหมาล้างและปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ รพ.อ.ป.ร. (e-bidding) | ร่างขอบเขต | ราคากลาง (27-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ความเข้มที่ 1.5 เทสลา (7/2563)) (26-08-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาการเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (26-08-63)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (18-09-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเเละสถานที่ราชการ (18-09-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มที่ ๑.๕ เทสลาส จำนวน ๑ งาน ระยะเวลาเช่า ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18-09-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg tablet ปย.๒๖/๖๓ (09-09-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg capsule ปย.๒๘/๖๓ (03-09-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Celecoxib ๔๐๐ mgcapsule ปย.๒๗/๖๓ (03-09-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบสัญญาณเตือนก๊าซทางการแพทย์ (Area Alarm) ประจำหออภิบาลผู้ป่วยอาการหนัก ตึก กว. จำนวน 1 งาน (25-08-63)

 

  • **ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**