• responsive slider
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.7

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก
- พ.ต.อ.หญิง กัลยา เตชาเสถียร จำนวนเงิน ๑๐,๒๐๐.-บาท
และน.ส.จิรภัทร สุขศาสตร์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐.-บาท
เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น และซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
- พ.อ.หญิงภัทรพร งามพันธุ์ดิศร รับมอบอาหารกล่องข้าวคลุกกะปิ ก๋วยเตี๋ยวแห้ง น้ำดื่ม จำนวน ๔๐ ชุด จากอาจารย์เกวลี จันทร์ทอง อุทิศให้ พ.ต.เยี่ยม จันทร์ทอง
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ.ท.สามารถ เพ็ญพันธุ์ บิดาของ พ.อ.หญิง พัชนีพร เกษตรเวทิน ตำแหน่งประจำ มทบ.๑๓ ชรก.รพ.อ.ป.ร. ปฎิบัติหน้าที่นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายแผนกโสต ศอ นาสิก กศก.รพ.อ.ป.ร. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ กับครอบครัว ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานบรรยายทางวิชาการ เนื่องในวันเบาหวานโลก เรื่อง " รักครอบครัว รวมตัวดูแลเบาหวาน " โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้ แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๔ สง.วิชาการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ กภก.รพ.อ.ป.ร. และ กสน.รพ.อ.ป.ร. จัดบรรยายทางวิชาการ “New Era of HPV vaccines in COVID - 19 Situation” บรรยายโดย พ.อ.หญิง ผศ. สุทธิดา อินทรบุหรั่น หัวหน้าหน่วยมะเร็งวิทยานรีเวช กองสูตินรีเวช รพ.พระมงกุฎเกล้า ให้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจ ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๔ พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธาน CUP รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน"พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๔ พ.ย. ของทุกปี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด จว.ลพบุร เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมด้วย พ.อ.หญิงสุพัตรา ศรีอุทโยภาส ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.อ.ป.ร. คณะผู้บริหาร หน.นขต.รพ.อ.ป.ร. หน.หน่วยฝากการบังคับบัญชา กำลังพลและครอบครัว รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ วัดสันติมรรค ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๖๔ สง.วิชาการฯ ร่วมกับ กภก.ฯ และ กสน.รพ.อ.ป.ร. จัดบรรยายทางวิชาการ เรื่อง ​Urology meeting in new normal 2021 บรรยายโดย พ.อ.ยุทธสาร โกศลยุทธสาร พ.อ.วัฒนา หลายวัฒนไพศาล และภญ.ศุภิสรา หนองห้าง ให้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ กำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบวัดสันติมรรค เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมงานพิธีทอดกฐินประจำปี ๖๔ รพ.อ.ป.ร. ณ วัดสันติมรรค ในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร.

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ (16-09-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (14-09-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (10-09-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (03-09-64)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงมือไนไตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29-10-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29-10-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29-10-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดปฏิบัติงาน รพ.สนาม และผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29-11-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เสื้อกาวน์สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29-10-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg capsule (ปย.๕/๖๕) (29-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg tablet (ปย.๔/๖๕) (29-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitazone ๓๐ mg tablet (ปย.๓/๖๕) (29-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg tablet (ปย.๒/๖๕) (29-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ประกาศประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet (ปย.๑/๖๕) (29-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg capsule (ปย.๕/๖๕) (19-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg tablet (ปย.๔/๖๕) (19-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitazone ๓๐ mg tablet (ปย.๓/๖๕) (19-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg tablet (ปย.๒/๖๕) (19-11-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet (ปย.๑/๖๕) (19-11-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ รอการอัพเดท........

 

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

** ประกาศ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ อัตราลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา **

กรณียื่นเอกสารการสมัครสามารถส่งผ่าน E-mail : nurse.ananhosp@hotmail.co.th หรือ มาสมัครด้วยตัวท่านเอง

 

**ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**


0