พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ รร.เสนารักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. และคณะที่เดินทาง ตรวจเยี่ยม รพ.อ.ป.ร. และตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตรชั้นนายพันเหล่า พ. รุ่นที่ ๖๙ พร้อมเป็นประธานในพิธิปิดการฝึก/การศึกษา และมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรชั้นนายพันเหล่า พ. รุ่นที่ ๖๙ ณ รพ.อ.ป.ร. และ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๓   พ.อ.หญิง ศิริองค์อร ธนหิรัญรัตน์ ผอ.กพย.รพ.อ.ปร. พร้อมด้วย บุคลากรทางการพยาบาล รพ.อ.ป.ร. จัดกิจกรรมเนื่องวันพยาบาลสากล เพื่อสดุดีคุณงามความดี มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล บูรพาจารย์แห่งการพยาบาล รำลึกถึงพระคุณของท่าน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่บทบาทของพยาบาลต่อสุขภาพของประชาชน ณ ชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๓
พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. เข้าเยี่ยมชมและให้คำปรึกษา มาตรการคัดกรอง การจัดสถานที่ แยกกักกัน คุมไว้สังเกตอาการ สำหรับกำลังพลกลุ่มเสี่ยง เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี พ.ท.จตุพร สุขสงัด ผบ.ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ ณ ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๓   พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๓
พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.อ.ป.ร. เป็นประธานการประชุมอบรมให้ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) บรรยายโดย กสวป.พบ. ผ่านระบบ VTC ให้แก่ เจ้าหน้าที่ กวป.รพ.อ.ป.ร., นตร.ศป., นตร.ศสพ., นตร.ศบบ., นตร.ศอว.ศอพท. และ ศสช.ท.รพ.อ.ป.ร. เพื่อนำความรู้ไปขยายผลให้กับกำลังพลและครอบครัว ทบ. พร้อมทั้งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับหน่วยตรวจโรคในพื้นที่ทหาร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๕ พ.ค. ๖๓ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๓๐ น.   พ.อ.หญิง ศิริองค์อร ธนหิรัญรัตน์ ผอ.กพย.รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะบริหาร กพย.รพ.อ.ป.ร. จัดพิธีต้อนรับพยาบาล รุ่นที่ ๕๑ จำนวน ๗ นาย เข้ารับราชการ รพ.อ.ป.ร. ณ ห้องประชุม กพย.รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๕ พ.ค. ๖๓
กวป.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ สสจ. ลพบุรี และหน่วยตรวจโรค ศป. ดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) พร้อมทั้งดำเนินการแยกกักและเฝ้าระวัง ติดตามอาการ เป็นเวลา ๑๔ วัน ให้แก่ นายสิบนักเรียนกองหนุน เหล่า ป. จำนวน ๒๔๐ นาย ณ สโมสรนายทหาร ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล จว.ลพบุรี เมื่อ ๑ พ.ค. ๖๓   พิธีเข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการทหารพันธุ์ และตามรอยเท้าพ่อ ของพลทหารกองร้อยพลเสนารักษ์ สังกัดกัด รพ.อ.ป.ร. ที่จะปลดประจำการ เพื่อให้นำไปเพาะปลูกเพื่อการบริโภค เป็นการลดรายจ่าย หากเหลือสามารถนำไปจำหน่ายเป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับครอบครัวหลังปลดประจำการ ณ หมวดฝึก กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.อ.ป.ร.เมื่อ ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๓

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ขอเชิญชวนร่วมจัดส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ (29-05-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน (3/2563) | ขอบเขตงาน | ราคากลาง (01-05-63)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เครื่องซักผ้าสลัดผ้าอัตโนมัติ) สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล (27-04-63)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (27-04-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (เช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 1 (24-04-63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดเช่าเครื่องไตเทียม (๓/๒๕๖๓) (19-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ (เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ) (14-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยา Ketoanalouge & nitrogen-free essential amino acid ที่ ปย. ๒๕/๖๓ (14-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Galantamine hydrobromide ๘ mg ปย.๒๔/๖๓ (05-05-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Pregabalin ๗๕ mg ปย.๒๓/๖๓ (01-05-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๒๒/๖๓ (14-04-63)

  • **ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**