• responsive slider
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.7

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค. ๖๔ รพ.อ.ป.ร. จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พ่อค้า ประชาชน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ วัดเทพกุญชรวราราม ต.พรหมมาสตร์ อ.เมือง จว.ลพบุร เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๔ พ.อ.ธีรพร คัมภีร์พันธุ์ ผอ.กสฟท.รพ.อ.ป.ร. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้ ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง จว.ลพบุรี

เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๔ พ.ต.หญิงปิยะฉัตร แก้วสาคร รับมอบ ก๋วยเตี๋ยวน้ำ และ กล้วย จำนวน ๕๐ ชุด จาก พล.อ.วัฒนะ – คุณนภาพร กาญจนะวสิต
คุณจิตนา จีนทวงษ์ มอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐,๐๐๐.-บาท และ
หอผู้ป่วย C4 โดยมี พ.ท.หญิงสิริธร อำพลภิมุข เป็นผู้มอบ จำนวน ๓,๐๐๐.-บาท

เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ คณะกรรมการพร้อมแพทย์พี่เลี้ยง และแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการ ตัวแทนแพทยสภา ในตรวจเยี่ยม และประเมินสถาบันฝึกปฏิบัติงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะของ รพ.อ.ป.ร. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันพยาบาลแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงอุทิศพระองค์ทุ่มเทให้แก่ แพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขอย่างเต็มที่ โดยมี กำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันพยาบาลแห่งชาติ" ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงอุทิศพระองค์ทุ่มเทให้แก่ แพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในด้านการรักษาพยาบาล เพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยมี กำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรม "บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ "เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ " ทั้งนี้ยังได้จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต และนำผักปลอดสารพิษที่ได้มาจากโครงการทหารพันธุ์ดี โรงพยาบาลอานันทมหิดล แจกให้กับประชาชนและจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ วัดป่าวิสุทธิมงคล ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ (16-09-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (14-09-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (10-09-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (03-09-64)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาฯ ประจำไตรมาสที่ ๔ (07-10-64)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ (30-09-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-09-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์สายุทธโยธา (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) สนับสนุน รพ.อ.ป.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07-09-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา ประกวดราคาซื้อยา Insuln glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๓๐๐ U/mL ๑.๕ mL (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tanlet ที่ ปย.๓๔/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ที่ ปย.๓๓/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet ที่ ปย.๓๒/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nicergoline ๑o mg tablet ปย.๓๑/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Vinpocetine ๑๐ mg forte tablet ที่ ปย.๓๐/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๒๙/๖๔ (21-04-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Insuln glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๓๐๐ U/mL ๑.๕ mL ปย.๓๕/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tanlet ที่ ปย.๓๔/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ที่ ปย.๓๓/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet ที่ ปย.๓๒/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)

 

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

// ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564 //

**ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**


0