เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๕ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.ป.ร. เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานเข้ารับรางวัล ๑๙ หน่วยงานแบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเด่น และระดับดี ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ใน ศาลาว่าการกลาโหม เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๕ พ.ท.หญิง นิศารัตน์ ยิ้มแก้ว หน.ห้องตรวจโรคอายุรกรรม รพ.อ.ป.ร. และคณะ ร่วมกิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์ ตามโครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๖๕ โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รอง ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ร่มพิธี ณ วัดเสาธงทอง ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๕ พ.อ.นพรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ผอ.กศก.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. พ.อ.หญิง สุพัตรา ศรีอุทโยภาส ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ใน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖ค พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. นำกำลังพลจิตอาสา พร้อมด้วย ข้าราการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๒๕๖๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องบริการโลหิตแห่งชาติ กพธ.รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๘ ก.ค. ๖๕ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดบ้านทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑ ตามนโยบาย กองทัพบก เพื่อให้ครอบครัวทหารใหม่ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของทหารกองประจำการ ชี้แจงสวัสดิการต่างๆที่พลทหารจะได้รับ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกพร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้พลทหารและญาติทหารใหม่ ได้พบกับผู้บังคับบัญชาและเยี่ยมชมสถานที่ การฝึกสาธิตต่างๆ และร่วมรับประทานอาหารระหว่างครอบครัว ทหารใหม่และผู้บังคับบัญชา ณ หมวดฝึก กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๕ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด จำกัด โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุตร กำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๕ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ทำการเยี่ยมสำรวจลดรูปเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขั้น ๓ ครั้งที่ ๕

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดกราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้านหน้าอาคารหมายเลข ๒๒๓/๕๕ และอาคารหมายเลข ๖๗/๒๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดล(19-07-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้านหน้าอาคารหมายเลข ๒๒๓/๕๕ และอาคารหมายเลข ๖๗/๒๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดล(11-07-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล (รถเก็บตัวอย่าง ชีวอนามัยแบบ ๒ จุดบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03-05-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ(เครื่องซักผ้าสสัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์)
สนับสนุน โรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(03-05-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ สป.สาย ขส.รพ.อ.ป.ร. (รถเก็บตัวอย่างนิรภัยแบบ ๒ จุด บริการ) (29-04-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ สป.สาย พธ.สนับสนุน รพ.อ.ป.ร. (เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์) (29-04-65)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้านหน้าอาคารหมายเลข ๒๒๓/๕๕ และอาคารหมายเลข ๖๗/๒๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดล (04-08-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ(เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด๒๐๐ ปอนด์)สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (23-05-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง (รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยแบบ ๒ จุดบริการ) สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20-05-65)

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน (4/2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18-07-65) | ขอบเขตของงานและรายละเอียดประกอบการเช่า
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ [ปซ.6/65] ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11-07-65)
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน) | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (06-07-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ จำนวน 1 ชุด | ราคากลาง | ขอบเขตของงาน (04-07-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดเช่าเครื่องไตเทียม จำนวน 1 งาน) (04-07-65)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (ปซ.๖/๖๕) (30-06-65)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ u Prefilled syringe (ปย.๓๙/๖๕) (09-06-65)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet (ปย.๓๘/๖๕) (09-06-65)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Menatetrenone ๑๕ mg capsule (ปย.๓๗/๖๕) (09-06-65)

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**