พ.อ.พิพัฒ เกษแม่นกิจ ผอ.กทต.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนาย สุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรีเป็นผู้นำ หน.ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๓ คณะบริหารกองการพยาบาล รพ.อ.ป.ร. ร่วมเดินขบวนเชิญชวนชาวลพบุรี พร้อมใจแต่งไทยต้อนรับ "งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มีกำหนดการจัดงาน ๑๔ - ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓ โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วังนารายณ์ราชนิเวศน์และโบราณสถานใกล้เคียง และขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ห้างร้านต่างๆ ร่วมแต่งไทยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๓
รพ.อ.ป.ร. จัดให้มีกิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อตอบแทนคุณความดีของกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ที่ได้ทุ่มเทเสียสละอุทิศตนปฏิบัติราชการด้วยความขยันหมั่นเพียรตลอดมา โดยมี พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธี ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดง และแจกของรางวัลให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ณ สนาม ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓ ภายในงานมีกิจกรรมเล่นเกมส์ การแสดง แจกของรางวัล และอาหารให้แก่บุตรหลานกำลังพล รพ.อ.ป.ร. โดยมี กำลังพล รพ.อ.ป.ร.และครอบครัว ร่วมพิธี ณ หมวดฝึก ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๘ ม.ค. ๖๓
พล.ต. ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบเงินเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ ๘๒ เมื่อ ๘ ม.ค. ๖๓ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล. ครบรอบปีที่ ๘๒ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๓
พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ ๘๒ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี คณะบริหาร คณะแม่บ้าน ข้าราชการ และลูกจ้าง โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๓ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่ จาก พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒ ม.ค. ๖๓

 

  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
  • สถิติข้อมูลทางการแพทย์
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg tablet ที่ ปย.๑๗/๖๓ (13-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Piravastatin ๒ mg tablet ที่ ปย.๑๖/๖๓ (02-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อยา Pitavastatin ๒ mg tablet ที่ ปย.๑๖/๖๓ (10-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg tablet ที่ ปย.๑๗/๖๓ (10-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๑๕/๖๓ (10-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Ezetimible ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๑๔/๖๓ (10-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Pravastatin sodium ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๑๓/๖๓ (10-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๑๕/๖๓ (02-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Ezetimible ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๑๔/๖๓ (02-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อยา Pravastatin sodium ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๑๓/๖๓ (02-01-63)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg ปย.๙/๖๓ [16/01/63]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg ปย.๗/๖๓ [16/01/63]
ผู้ชนะประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ ๔ [09/01/63]
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg (ปย.(๖/๖๓) [03/12/62]
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg (ปย.๔/๖๓)
[03/12/62]
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Vildagliptin ๕๐mg (ปย.๕/๖๓) [03/12/62]

  • **การตรวจโรคทหารกองเกิน**