พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผช.ผบ.ทบ. ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในสายงานส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ บก.นสศ. เมื่อ ๙ ม.ค. ๖๑ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชสักการะ พานพุ่มพระราชทาน ให้ ผว.จว.ลบ. เป็นผู้อัญเชิญไปถวายพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เนื่องในโอกาสคล้าย วันสถาปนา โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ครบรอบ ๘๐ ปี โดยมี พลตรี ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คณะข้าราชการ ลูกจ้าง และ ผู้บังคับหน่วย หน่วยทหารในพื้นที่จว.ลพบุรีี เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

พล.ต.ชัชวาล  บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. คณะบริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และวันสถาปนา รพ.อ.ป.ร. ครบรอบปีที่ ๘๐ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับกำลังพล และครอบครัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๖๐

พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครอบครัวทหารสดใส ห่างไกลความพิการ โดยมี คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และประธานชมรมแม่บ้านจากหน่วยต่างๆในพื้นที่ลพบุรีเข้าร่วมพิธี ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ธ.ค.๖๐
พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมงานวันทหารปืนใหญ่ โดยมี พล.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ บก ศป. เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๐ พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม นศส. และอำนวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้กับกำลังพล ณ บก.นศส. และสนามสีหราชเดโช เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๐
พ.อ.ประโมทย์ นกหุ่น รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของ นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.อิทธิพล สุวรรณรัฐ ผบ.มทบ.๑๓ เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬา มทบ.๑๓ เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๐ คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะแม่บ้าน นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ตามนโยบาย ทบ. ร่วมในโครงการ “อาชาบำบัดเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ” จำนวน ๕ ราย โดยมีทีมพยาบาล นักกายภาพคอยประเมินอาการขณะฝึกหัดกิจกรรม ณ วัลภาฟาร์ม จว.ลพบุรี เมื่อ ๗ ธ.ค. ๖๐

 

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๕,๐๐๐ IU ปย.๖/๖๑ (15/01/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Rivaroxaban ๑๕ mg ปย.๕/๖๑ (15/01/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Insulin glargine ชนิดฉีดเข้าเยื่อใต้ผิวหนัง (Solution for injection in a prefilled - pen) ปย.๔/๖๑ (15/01/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา ketoanalogue & nitrogen-free essential amino acid ปย.๓/๖๑ (15/01/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Epoetin beta ๕,๐๐๐ IU ที่ ปย.๒/๖๑ (09/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Vinpocetine ๑๐ mg ที่ ปย.๑/๖๑ (09/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๕,๐๐๐ IU ที่ ปย.๖/๖๑ (08/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Rivaroxaban ๑๕ mg ที่ ปย.๕/๖๑ (08/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Insulin glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง (Solution for injection in a prefilled - pen) ที่ ปย.๔/๖๑ (08/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้อยา Ketoanalogue & nitrogen - free essential amino acid ที่ ปย.๓/๖๑ (08/01/61)

ผู้ชนะเสนอราคา ปว.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๔/๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปวะกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (28/09/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปวะกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ราชการ (28/09/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ ๒ (28/09/60)

 

 

 

 

 

 

 


  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**