พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และครอบครัว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร. และร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา และอดีตผู้บังคับบัญชา รพ.อ.ป.ร. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กำลัง รพ.อ.ป.ร. เนื่องในวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พล.อ.รณวิทย์ อุปถัมภ์นรากร อดีต ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธี ณ สวนสุขภาพ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เยี่ยมจุดให้บริการประชาชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณสี่แยก รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๒
พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และครอบครัว ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๒ พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีรดน้ำ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี คณะบริหาร คณะแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และผู้ปกครอง ร่วมพิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๒
พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๒
พ.อ.นพรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สินค้าดีมือ ๒ เพื่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รพ.อ.ป.ร. ครั้งที่ ๖” ตามนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๒

 

  • อัตลักษณ์
  • โครงการเบิกจ่ายตรง
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าฯ
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (01/04/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล)แบบที่ 2 (01/04/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล)แบบที่ 2 | ร่างขอบเขต | ราคากลาง | SPEC (27/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาเครื่องปรับอากาศ | ร่างขอบเขต | ราคากลาง | SPEC (27/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธาสนับสนุน (20/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุน (20/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคางานจ้างเหมาซ่อมหอพักแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (20/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาซ่อมหอพักแพทย์เพิ่มพูนทักษะ | รายละเอียดจ้างเหมาซ่อมหอพักแพทย์เพิ่มพูนทักษะ(14/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมหอพักแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (08/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน ปซ.๙/๖๒ (06/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยช็อคเวฟชนิดเรเดียล ปซ.๘/๖๒ (06/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดเคลื่อนย้ายได้ พร้อมหัวตรวจหัวใจ ปซ.๗/๖๒ (07/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องควบคุม การจ่ายก๊าชอาร์กอน ปซ.๖/๖๒ (07/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมระบบเฝ้าติดตามผู้ป่วยแบบไร้สาย ปซ.๕/๖๒ (07/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับงานศัลบยกรรมทั่วไป ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก ปซ.๔/๖๒ (06/03/62)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (18/04/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล)แบบที่ 2 (18/04/62)
ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมหอพักแพทย์เพิ่มพูนทักษะ [04-04-62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๕/๖๒ [29-03-62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๒/๖๒ [29-03-62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑/๖๒ [25-03-62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๔/๖๒ [25-03-62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๖/๖๒ [25-03-62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๘/๖๒ [25-03-62]
ผู้ชนะเสนอราคา จัดเช่าเครื่องไตเทียม (๓-๒๕๖๒) [26-03-62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๓/๖๒ [27-03-62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๗/๖๒ [27-03-62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๙/๖๒ [27-03-62]
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ๓๐s ปย.๑๗/๑๒ |22-03-62|
ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ๒๘s ปย.๑๖/๑๒ |22-03-62|
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ |15-03-62|

  • **UPDATE**