วันที่ ๙ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๒ [อ่านต่อ...] พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ "Save world for good health" โดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละสาขา ให้การบรรยายเพื่อเป็นความรู้แก่ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป ในวันที ๖ - ๗ มิ.ย. ๖๒ โดยมี แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล บุคลากรทางแพทย์ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ ในพื้นที่ จ.ลพบุรี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายประชุมวิชาการ ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๒ [อ่านต่อ...]
พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ครบรอบปีที่ ๕๘ โดยมี พล.ท.ชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์ จก.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ บก.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๒ [อ่านต่อ...] พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย ผบ.หน่วยทหาร ในพื้นที่ จ.ลพบุรี ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รอง.ผบ.ทบ. /ผู้ช่วย ผอ.รมน. และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จ.ลพบุรี ณ มทบ.๑๓ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๒ [อ่านต่อ...]
พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบ ๔๑ พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๒ [อ่านต่อ...] หมวดฝึกร้อยพลฯ ได้นำกำลังพล และทหารใหม่ ผลัด ๑/๖๒ จำนวน ๑๐๙ นาย ไปทัศนศึกษา ณอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย ๒๕๖๒ [อ่านต่อ...]
พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คณะบริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และครอบครัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๘ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๒ [อ่านต่อ...]
พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาคารกัลยณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ [อ่านต่อ...]

 

  • อัตลักษณ์
  • โครงการเบิกจ่ายตรง
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าฯ
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปซ.๑๒/๖๒ | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (23/5/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ (ชนิดไม่น้อยกว่า 128 สไลด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 5/2562) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (22-5-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงทำคลอดชนิดปรับระดับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปซ.๑๔/๖๒ | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (22/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเตียงทำคลอดชนิดปรับระดับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ปซ.๑๔/๖๒ (17/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ ปซ.๑๓/๖๒ (17/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อเครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ (Laser Therapy Unit) ปซ.๑๒/๖๒ (17/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานกับผู้ช่วย ปซ. ๑๑/๖๒ (17/05/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิตและความอื่มตัวของอ๊อกซิเจน ปซ.๑๐/๖๒ (17/05/62)

ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๒/๖๒ [11/06/62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๔/๖๒ [11/06/62]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านม จำนวน ๑ ชุด ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน [29/05/62]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์พร้อมเครื่องอ่านเเละแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน [29/05/62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน พ.ค. ๖๒ [16/05/62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษต่อเนื่อง ๒ ชั้น [15/05/62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดชื้อ ของใช้ราชการ [15/05/62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ท่อปิดเครื่องช่วยหายใจสแตนเลส [15/05/62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ วัสดุเครื่องช่วยฝึก [15-05-62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำยาทำความสะอาดอาภรณ์ภัณฑ์ผู้ป่วย [14-05-62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ข้าวสารเลี้ยงผู้ป่วย [14-05-62]

  • **UPDATE**