• jquery slider
1 2 3 4 5 6 7 8 9
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.6

   

พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส หน.สพร.รพ.อ.ป.ร. และคณะ เข้ารับรางวัล ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๐ "พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม" จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดย หน่วยไตเทียม รพ.อ.ป.ร. ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ในนวัตกรรมเรื่อง ช่องทางด่วนเพื่อการฟอกเลือดฉุกเฉิน ๒๔ ชั่วโมง จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม. เมื่อ ๑๑ ก.ย.๖๐

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะบริหาร ร่วมพิธีแสดงความยินดีกับกำลังพลใน สังกัดกรมแพทย์ทหารบกที่ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น โดยมี พล.ท.สาโรช เขียวขจี จก.พบ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.นขต.พบ. และข้าราชการ ในสังกัดกรมแพทย์ทหารบก ร่วมพิธี ณ กรมแพทย์ทหารบก เมื่อ ๗ ก.ย.๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมฟื้นฟูเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญบริการเชิงรุกในชุมชนทหาร โดยมี อสม. ในพื้นที่ หน่วยทหารใน จว. ลพบุรี เข้าร่วมอบรม ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๖-๗ ก.ย.๖๐ พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย. คุณสุมนต์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะ มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๕,๔๙๙ ดอก โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถงชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๐ ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (พระอารามหลวง) ต. เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี เมื่อ ๖ ก.ย.๖๐
พ.อ. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Fat of Challenge ลดพุง ลดโรค เพื่อเป็นการกระตุ้นให้กำลังพลหันมาออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ โดยมีกำลังพล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ร่วมพิธีเปิด ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๖๐ พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร.เป็นประธานเปิดงานธงฟ้าราคาประหยัด ช่วยลดค่าครองชีพของกำลังพล และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สนับสนุนโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลอานันทมหิดล ระหว่างวันที่ ๒๙ ส.ค. ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๐ โดยมีคุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าตึกทันตกรรม รพ.อ.ป.ร. จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๙ ส.ค.๖๐
พล.ต. นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เข้ารับรางวัล "พิฆเนศวร" จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) รางวัลประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในงานประทานวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๐ จาก พล.อ. พิจิตร กุลละวาณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ ประธานอำนวยการโครงการฯประธานพิธี ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้ว โดยมีข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๐

  • ตารางตรวจโรคหัวใจเด็ก
  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • คลินิกโรคเด็กนอกเวลาราชการ
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Pregabalin ๕๐ mg ปย.๙๔/๖๐ (22/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย แบบที่ ๒ (18/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จีเอฟ ๑/๖๑ (18/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ปว.๒/๖๐ (17/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ประกวดราคาซื้อยา Sodium rabeprazole ๒๐ mg ปย.๙๓/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Donepezil Hydrochloride ๑๐ mg EVESS ปย.๙๒/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Tamsulosin ๐.๔ mg ปย.๙๑/๖๐ (16/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ IU Prefilled syringe ปย.๙๐/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๔,๐๐๐ IU ๑๐'s ปย.๘๙/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin alfa ๓,๐๐๐ IU ๒๕'s ปย.๘๘/๖๐ (15/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) แบบที่ ๒ รพ.อ.ป.ร. (11/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อยา Acemetacim ๙๐ mg retard capsule ที่ สย.๒๗/๖๐ (11/08/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อยา Denosumab ๖๐ mg/๑ ml Pre-filled syringe ที่ สย.๒๖/๖๐ (11/08/60)
****ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา****
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๙/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๘/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๐/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๗/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๐/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๖/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๕/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๕/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๘/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๙/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๖/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔๙/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕๐/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๖๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๓๖/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๖๘/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๖๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๓๕/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔๐/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕๙/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๓๙/๖๐


  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**