• wowslider.net
image slider by WOWSlider.com v8.6

   

พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลด้านการนิเทศ เชิงคลินิก ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๖๐ รพ.อ.ป.ร. จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สวนสุขภาพ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๑ เม.ย. ๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบเงินบริจาคเข้ามูลนิธิ รพ.อ.ป.ร.จากผู้มีจิตศรัทธา เมื่อ ๔ เม.ย. ๖๐ พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เมื่อ ๓ เม.ย. ๖๐
พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานพิธีสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และครอบครัวร่วมพิธี ณ วัดสันติมรรค เมื่อ ๒๗ มี.ค. ๖๐ พิธีตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าทางขึ้นห้องฉุกเฉิน รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๗ มี.ค. ๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสำคัญให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึกเบื้องต้น เฉพาะเหล่าทหารแพทย์ ๘ สัปดาห์ เมื่อ ๒๔ มี.ค. ๖๐ พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย หน.นขต. รพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.วิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ รอง จก.พบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกของนายทหารนักเรียน หลักสูตร ชั้นนายพันเหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ ๖๖ เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๐

 

  • ตารางตรวจโรคหัวใจเด็ก
  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • คลินิกโรคเด็กนอกเวลาราชการ
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๖/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๕/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๔/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๓/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๒/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๑/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๑๐/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๙/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ ครั้งที่ สซ.๘/๖๐ (21/04/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา รพ.อ.ป.ร. (19/04/60)
****ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา****
ผู้ชนะเสนอราคา สพ.๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปช.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๐/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘/๖๐
 

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เเละเครื่องมือแพทย์สำหรับการผ่าตัดหัวใจและร่วมสร้างอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น โรงพยาบาลอานันทมหิดล


เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๕ อัตรา

  • แบบสอบถาม