คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะแม่บ้าน นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ตามนโยบาย ทบ. ร่วมในโครงการ “อาชาบำบัดเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ” เพื่อช่วยในการบำบัดบุตรที่มีความผิดปกติพิการทางร่างกาย อาการป่วยทางจิตและอารมณ์ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ โดยมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษจาก ศบบ. ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัลภาฟาร์ม จว.ลพบุรี เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพ ใน Theme งาน “ย้อนยุคบุพเพสันนิวาส ตามรอยงานพัฒนาคุณภาพ” โดยมี ข้าราชการ กำลังพล รพ.อานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อานันทมหิดล เมื่อ ๔ เม.ย. ๖๑
พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย นายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานพร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี ณ รร.วินิตศึกษา จว.ลพบุรี เมื่อ ๒ เม.ย.๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อานันทมหิดล ณ ตึกอำนวยการ รพ.อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๑
พ.อ.ประโมชย์ นกหุ่น รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีงานวันสถาปนากองพลทหารปืนใหญ่ ครอบรอบปีที่ ๓๕ โดยมี หน.ส่วนราชการ ผบ.หน่วยทหารใน พื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ พล.ป. เมื่อ ๑ เม.ย.๖๑ คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร.และคณะแม่บ้าน นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ตามนโยบาย ทบ. ร่วมในโครงการ “อาชาบำบัดเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ” เพื่อช่วยในการบำบัดบุตรที่มีความผิดปกติพิการทางร่างกาย อาการป่วยทางจิตและอารมณ์ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ โรคสมาธิสั้น เด็กออทิสติกโดยการใช้ม้าบำบัด เพื่อให้มีพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ดีขึ้น โดยมีบุตรที่มีความต้องการพิเศษจาก นสศ. จำนวน ๑ ราย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัลภาฟาร์ม จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๑
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมงานวันสถาปนา มทบ.๑๓ ครอบรอบปีที่ ๙๒ โดยมี พล.ท.กู้เกียรติ ศรีนาคา มทภ.๑ เป็นประธานในงานวันสถาปนา พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมงาน ณ มทบ.๑๓ เมื่อ ๒๗ มี.ค. ๖๑ พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. คณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์ รร. เสนารักษ์ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท สาโรช เขียวขจี จก.พบ. และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าแพทย์ รุ่นที่ ๖๗ ณ กองพันนักเรียนนายสิบ กรมนักเรียน โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก เมื่อ ๒๒ มี.ค. ๖๑

 

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • งานมหกรรมคุณภาพ ๒๕๖๑
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Doxazosin mesylate Zcontrolled release) ๔ mg ที่ ปย.๘/๖๑ (10/04/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Doxazosin mesylate Zcontrolled release) ๔ mg ที่ ปย.๘/๖๑ (02/04/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องรึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๗๖๐ ลิตร ปซ.๑/๖๐ (13/03/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (12/03/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๗๖๐ ลิตร ที่ ปซ.๑/๖๑ (03/03/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg ปย.๗/๖๑ (03/03/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Atorvastatin ๔๐ mg ที่ ปย.๗/๖๑ (26/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิคทันตกรรมพื้นฐาน ที่ ปซ.๖/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจไซนัส ระบบวิดีทัศน์ ที่ ปซ.๕/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความคุมปริมาตรและความดัน ที่ ปซ.๔/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวีดีทัศน์ ที่ ปซ.๓/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดรับรังสี สำหรับรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และชุดควบคุมทำงานประกอบเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไปดิจิตอล แบบ ๒ ชุดรับรังสี ที่ ปซ.๒/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๗๖๐ ลิตร ที่ ปซ.๑/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป.ใช้กับคอมพิวเตอร์ เดือน มกราคม จำนวน ๑๗ รายการ (30/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป.สิ้นเปลืองใช้ทำความสะอาดผ้าผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ (26/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป.ประเภทถุงใส่ขยะ เดือนม.ค.๖๑ จำนวน ๒๕ รายการ (26/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ กระดาษ เดือน ม.ค. ๖๑ จำนวน ๒๕ รายการ (15/01/61)

ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑/๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคา ปซ.๕/๖๑
ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้ออาหารปและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๖/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๓/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๔/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๒/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๖/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปว.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๔/๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปวะกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (28/09/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปวะกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ราชการ (28/09/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ ๒ (28/09/60)

  • *รอการอัพเดท*