พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาวโดยมีนาย สุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรีเป็นผู้นำ หน.ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม เส้นทาง หน้าศาลากลาง จว.ลพบุรี วงเวียนพระนารายณ์ ถนนเลียบคลองอนุศาสนนันท์ ชลประทานที่ ๑๐ ตลาดเสาธง วัดโนนหัวช้าง กลับสู่ศาลากลาง จว.ลพบุรี รวมระยะทาง ๓๓ กม. เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๑ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สินค้าดีมือ ๒ เพื่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รพ.อ.ป.ร. ครั้งที่ ๒” ตามนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ภายในงาน ผอ. รพ. อ.ป.ร. กรุณาสิ่งอุปโภคและบริโภคให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ที่มาร่วมซื้อสินค้า จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยมี คณะผู้บริหาร คณะแม่บ้าน ข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๖ ธ.ค. ๖๑
พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. โดยมีข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๖๑ พ.อ.หญิงมณีจันทร์ พัฒนจันทร์ รอง ผอ.กภก.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจ ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๑
พ.อ.อำนวย เติมเกาะ ผอ.กตร.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่ม ดอกไม้ ถวายราชสักการะ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพระบรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรึ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๑ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. คณะบริหาร พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ทีมสหสาขาวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ออกเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการี ทุพพลภาพของกำลังพล ตามนโยบาย ทบ. จำนวน ๑๓ ราย เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๑
พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ และประชานชน ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน “Bike อุ่นไอรัก” ของ จว.ลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นสักขีพยานในการรับมอบเสื้อพระราชทาน ณ หอประชุม อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ ๑ ธ.ค. ๖๑ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมซักซ้อมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมกิจกรรม เส้นทาง หน้าศาลากลาง จว.ลพบุรี วงเวียนพระนารายณ์ ถนนเลียบคลองอนุศาสนนันท์ ชลประทานที่ ๑๐ ตลาดเสาธง วัดโนนหัวช้าง กลับสู่ศาลากลาง จว.ลพบุรี รวมระยะทาง ๓๓ กม. เมื่อ ๒๙ พ.ย. ๖๑

 

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • หมอชวนวิ่ง จว.ลพบุรี
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศการจัดซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๘/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศจัดซื้อยา Pravastatin sodium ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๗/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศจัดซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg Orodispersible tablet ที่ ปย.๖/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศจัดซื้อยา Linagliptin ๕ mg tablet ที่ ปย.๕/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศจัดซื้อยา Liraglutide Pre-filled pen ๖ mg/ml x ๓ ml ที่ ปย.๔/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๓/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศจัดซื้อยา Alfuzosin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๒/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศจัดซื้อยา Eapagliflozin ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๑/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศการจัดซื้อยา Silodosin ๔ mg tablet ที่ ปย.๑๕/๖๒ (16/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศการจัดซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๑๔/๖๒ (16/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศการจัดซื้ิอยา น้ำยาล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal dialysis solution) ๑.๕% glucose ๕ L ที่ ปย.๑๓/๖๒ (16/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศการจัดซื้อยา Cilostazol SR ๑๐๐ mg capsule ที่ ปย.๑๒/๖๒ (16/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศการจัดซื้อยา Mosapride citrate ๕ mg tablet ที่ ปย.๑๑/๖๒ (16/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศการจัดซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg tablet ที่ ปย.๑๐/๖๒ (16/11/61)

ผู้ชนะเสนอราคา ปพ.๑/๖๒
ผู้ชนะราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ
ผู้ชนะราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ราชการ
ผู้ชนะการเสนอราคา ปย.๑๔/๖๑

ด่วน!! รับเพิ่มอีก 5 อัตรา

ใบสมัครพยาบาล

**โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน**

*ส่งผ่าน E-mail : nurse.ananhosp@hotmail.co.th หรือ มาสมัครด้วยตัวท่านเองที่ กองการพยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดล

  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**