• bootstrap carousel
1 2
slider by WOWSlider.com v8.7

เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๔ พลตรีชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม การส่งกลับทางอากาศสำหรับผู้ป่วยโควิด - 19 เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาตามโรงพยาบาล ณ กองพันบินที่ ๔๑ กรมบิน ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๔ พลตรีชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. นำกำลังพลจิตอาสา พลทหารกองประจำการ และ ข้าราชการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อนำไปเป็นโลหิตสำรองไว้ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต เนื่องจากช่วงนี้ในแต่ละโรงพยาบาลขาดแคลนโลหิตสำรองอันมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ณ. ธนาเลือด​ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลอานันทมหิดล
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงภัทรพร งามพันธุ์ดิศร , พ.อ.หญิงพัชนีพร เกษตรเวทิน และ พ.ท.กิตติเทพ เอี่ยมยอด รับมอบของบริจาค จาก ครัวโรงทานวัดสิริจันทรนิมิต วัดป่าเทพเนรมิต คณะสงฆ์ จังหวัดลพบุรี (ธรรมยุต) ร่วมด้วยอุบาสก อุบาสิกา โดยมี ข้าวกล่อง จำนวน ๒๐๐ กล่อง เพื่อสนับสนุนอาหารแก่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ 👍👍👍ชื่นชมคนดี 👍👍👍
เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔ พลทหารพิทวัส นาคกลั่น ,พลทหารธนวิทย์ อ่วมทับทิม และพลทหารธนกร วิไลพล สังกัด ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. ได้เก็บเงินสดจำนวน ๘,๙๐๐ บาท และนำส่งคืนเจ้าของ คุณวันชัย ศิริพงษ์ ที่ได้วางลืมไว้บริเวณตึกส่วนบริการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป. ร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ กำลังพล รพ.อ.ป.ร. ที่ได้รับจาก ทบ. ,ททบ.๕ ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. สำหรับทุน ผอ.รพ.อ.ป.ร. และทุนสหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด จำกัด ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชี ของกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ที่บุตรได้รับทุนการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๔ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชุดแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมทีมส่งเสริมสุขภาพกองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอานันทมหิดล ในการดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มแรก เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 ให้กับครูฝึกและทหารใหม่ผลัดที่ ๑/๖๔ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ศูนย์การบินทหารบกและกองพลรบพิเศษที่ ๑

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) สนับสนุน รพ.อ.ป.ร. | ราคากลาง (22-06-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจ้างเหมาซ่อมอาคารหมายเลข ๔๒/๐๘ รพ.อ.ป.ร. | ราคากลาง (22-06-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (07-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล (รถยนต์โดยสาร ขนาดกลางปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01-03-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุน รพ.อ.ป.ร. (รถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding) | ขอบเขตของงาน | ราคากลาง (22-02-64)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอาคารหน่วยประกอบเลี้ยง รพ.อ.ป.ร. ด้วยวิธีคัดเลือก (09-07-64)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (01-07-64)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (08-04-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง(รถยนต์โดยสารขนาดกลาง ปรับอากาศ) สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24-03-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17-03-64)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (05-01-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา ประกวดราคาซื้อยา Insuln glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๓๐๐ U/mL ๑.๕ mL (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tanlet ที่ ปย.๓๔/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ที่ ปย.๓๓/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet ที่ ปย.๓๒/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nicergoline ๑o mg tablet ปย.๓๑/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Vinpocetine ๑๐ mg forte tablet ที่ ปย.๓๐/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๒๙/๖๔ (21-04-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Insuln glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๓๐๐ U/mL ๑.๕ mL ปย.๓๕/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tanlet ที่ ปย.๓๔/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ที่ ปย.๓๓/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet ที่ ปย.๓๒/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๒๙/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)

 

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

// ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 //

**ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**

 

0