• bootstrap carousel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
slider by WOWSlider.com v8.7

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๔ พ.อ.คิมห์ อิทธิกุล รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการวิสาหกิจชุมชนในการเลี้ยงเป็ดไข่กากีแคมป์เบลล์ การเลี้ยงกบ และปลา ในโครงการทหารพันธุ์ดี รพ.อ.ป.ร. ของหน่วยงานและกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ณ ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพื่อสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. ณ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบอุปกรณ์ป้องกันCovid-19 จาก
ฝ่ายซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (สาขาที่00004) กองบิน ๒
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก
พ.อ.ธีรวัฒน์ ภูจิญญาณ์ จำนวนเงิน ๗,๐๐๐.-บาท
คุณชุ่ม แสวงทอง จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.-บาท
คุณธานินทร์ สานธิยากูน จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท และ
คุณสิทธิพล อยู่สุข จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท
เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น เพื่อผ่าตัดหัวใจ และซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๙ ธ.ค. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค จาก
- พ.ต.อ.หญิง กัลยา เตชาเสถียร จำนวนเงิน ๑๐,๒๐๐.-บาท
และน.ส.จิรภัทร สุขศาสตร์ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐.-บาท
เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น และซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
- พ.อ.หญิงภัทรพร งามพันธุ์ดิศร รับมอบอาหารกล่องข้าวคลุกกะปิ ก๋วยเตี๋ยวแห้ง น้ำดื่ม จำนวน ๔๐ ชุด จากอาจารย์เกวลี จันทร์ทอง อุทิศให้ พ.ต.เยี่ยม จันทร์ทอง
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ.ท.สามารถ เพ็ญพันธุ์ บิดาของ พ.อ.หญิง พัชนีพร เกษตรเวทิน ตำแหน่งประจำ มทบ.๑๓ ชรก.รพ.อ.ป.ร. ปฎิบัติหน้าที่นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายแผนกโสต ศอ นาสิก กศก.รพ.อ.ป.ร. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ กับครอบครัว ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ (16-09-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (14-09-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (10-09-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (03-09-64)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ถุงมือไนไตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29-10-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29-10-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ พลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29-10-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ ชุดปฏิบัติงาน รพ.สนาม และผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29-11-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ เสื้อกาวน์สีเขียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29-10-64)

ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg tablet (ปย.๒๐/๖๕) (17-01-65)
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg capsule (ปย.๑๙/๖๕) (17-01-65)
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg Ordispersible tablet (ปย.๑๘/๖๕) (17-01-65)
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Vildagliptin ๕๐ mg tablet (ปย.๑๗/๖๕) (17-01-65)
ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Linagliptin ๕ mg tablet (ปย.๑๖/๖๕) (17-01-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Denosumab Pre-filled syringe ๖๐ mg/ ml (ปย.๑๕/๖๕) (17-01-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg tablet (ปย.๒๐/๖๕) (11-01-65)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg tablet (ปย.๒/๖๕) (14-01-65)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet (ปย.๑/๖๕) (14-01-65)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg tablet (ปย.๔/๖๕) (13-01-65)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitazone ๓๐ mg tablet (ปย.๓/๖๕) (13-01-65)

 

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

** ประกาศ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ อัตราลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา **

กรณียื่นเอกสารการสมัครสามารถส่งผ่าน E-mail : nurse.ananhosp@hotmail.co.th หรือ มาสมัครด้วยตัวท่านเอง

 

**ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**


0