พ.อ.นาวี รักในศิล ผอ.กสน.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมพิธี ณ สวนราชานุสรณ์ จว.ลพบุรี เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๑ พ.อ.หญิงเกษราภรณ์ เนตรวงศ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ร่วมพิธี ณ สวนราชนุสรณ์เมืองลพบุรี เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๑
พ.อ.นาวี รักในศิล ผอ.กสน.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา โดยมีนายสุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมเทศบาลเมืองลพบุรี เมื่อ ๑๒ ส.ค.๖๑ กสวป.รพ.อ.ป.ร. โดย พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. เชิญวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มาให้ความรู้กับผู้ประกอบการร้านค้าอาหารใน รพ. ร่วมทั้งหน่วยประกอบเลี้ยงของ รพ. และหน่วยในพื้นที่ เรื่อง "เมนูสุขภาพ เมนูไร้พุง" ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๙ ส.ค.๖๑
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณ ปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. นำข้าราชการ ลูกจ้าง ครอบครัว รพ.อ.ป.ร. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๙ ส.ค.๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณ ปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. นำข้าราชการ ลูกจ้าง ครอบครัว รพ.อ.ป.ร. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๙ ส.ค.๖๑
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. นำข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมปลูกต้นไม้ ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา พระเฉลิมเนื่องในโอกาส วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานสนามยิงปืนร้อยพล เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๑ คุณ ปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. เข้ารับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองทัพบก ที่มีการพัฒนาในระดับ ดีมาก ในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานในพิธี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก เมื่อ ๗ ส.ค. ๖๑

 

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงแบบพกพา พร้อมหัวตรวจชนิดสอดผ่านทางหลอดอาหาร ปซ.๑๐/๖๑ (16/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายยุทธโยธา(เครื่องปรับอากาศ) สนับสนุน รพ.อ.ป.ร. (16/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ขอบเขตงาน (Terms of Reference TOR) โครงการจ้างเหมาสแกนเอกสาร ระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของ รพ.อ.ป.ร. (15/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารสนับสนุน รพ.อ.ป.ร. (15/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (15/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคา งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใน รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๒ (15/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย แบบที่ ๒ (08/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg ที่ ปย.๑๒/๖๑ (08/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Sitagliptin ๑๐๐ mg ที่ ปย.๑๑/๖๑ (08/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Pravastatin sodium ๔๐ mg ที่ ปย.๑๐/๖๑ (08/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย แบบที่ ๒ (08/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ขอบเขตงาน (Terms of Reference TOR) ในการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย แบบที่ 2 (06/08/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Vildagliptin ๕๐ mg ที่ ปย.๙/๖๑ (26/06/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Vildagliptin ๕๐ mg ที่ ปย.๙/๖๑ (18/06/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับ เลขที่ ๓/๒๕๖๑ (23/05/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ (ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ (08/05/61)

ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา เลขที่ ๓/๒๕๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา เลขที่ ๒/๒๕๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๙/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๘/๖๑

‘วิ่งสมาธิ’ มีดีมากกว่า ร่างกายที่แข็งแรง thaihealth

  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**