พ.อ.หญิง มณีจันทน์ พัฒนพัชร รอง ผอ.กภก.รพ.อ.ป.ร. พร้อม ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เม.ย. ๖๓ โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รอง.ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ วัดป่ากล้วย ต.ท่าแค จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓   พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบ PDL Alcohol Hand Gel ขนาด ๑๐๐ ML. จำนวน ๑,๒๐๐ หลอด และ PDL Alcohol Hand Gel ขนาด ๕ L. จำนวน ๒๙ แกลลอน จากคุณ ขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโภคิน เพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.อ.ป.ร. และผู้รับบริการ ณ สำนักงานมูลนิธิ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๓
พ.อ.หญิง หฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น และเพื่อจัดซื้อุปกรณ์ทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. จาก
- พล.อ.นภนต์ - พล.ต.หญิง จิรดา สร้างสมวงษ์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- พล.ท.กฤช - พ.อ.หญิง จารุวรรณ ปี่ทอง จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- พล.ต.หญิงอมราภรณ์ หมีปาน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- พ.อ.พรรศักดิ์ บูรณะบัญญัติ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
และร.อ.หญิง ฐานียา วงศ์แสงศักดิ์ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ณ ร้านต้นฉบับ อ.เมือง จว.ลพบุรี
  พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. รับมอบ แอลกอฮอล์เจล จาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๖๐๐ ขวด เป็นจำนวนเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท ณ มูลนิธิ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๓
เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๑๐๐ น. กวป.รพ.อ.ป.ร. ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โดยยึดหลัก ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค ในโครงการ เสนารักษ์ป้องกันภัย ห่างไกลไข้เลือดออก พื้นที่หน่วยทหาร จว.ลพบุรี โดยวิทยากรบรรยาย พ.ต. หญิง สุนิสา พันธุระ หน.แผนกควบคุมโรคติดต่อ กวป.รพ.อ.ป.ร. ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษ ๑ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (ศูนย์สงครามพิเศษ)   เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๓ เวลา ๑๕๓๐ กวป.รพ.อ.ป.ร. ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล กรณีพิเศษ ให้กับ อสม. ในพื้นที่ ร.๓๑ รอ., ร.๓๑ พัน.๑ รอ., ส.พัน.๓๕, พัน.จจ.รอ., มทบ.๑๓ และ ป.๑ พัน ๑๑ รอ.
พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ที่เดินทางมาทำการตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี หน่วยในพื้นที่ จว.ลพบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. และผู้ดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ร้อย.รถยนต์พยาบาล เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๓   พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณวรรณะ เต็มยอด ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ทีมสหสาขาวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ออกเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการี ทุพพลภาพของกำลังพล สังกัด รพ.อ.ป.ร. ตามนโยบาย ทบ. เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง และความต้องการในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งมอบของบริโภค และเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวกำลังพล เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๖๓

  • #วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (22-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศราคากลาง เช่าระบบ PACS & CR จำนวน 1 ระบบ (22-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านม จำนวน 1 ชุด (22-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาชุดเครื่องมือยึดกระดูกภายนอกแบบทิวบูล่าซิสเต็ม (External Fixator Tubular System)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.9-63) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (04-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบซีอาร์ม (Mobile C-Arm X-Ray Unit)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.4-63) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (04-06-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ (X-ray system,portable)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.1-63) |
ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (04-06-63)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดเครื่องมือยึดกระดูกภายนอกแบบทิวบูล่าซิสเต็ม (External Fixator Tubular System)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.9-63) (22-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง (Continuous Renal Replacement Therapy Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.5-63) (22-06-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก แบบรังสีเอกซเรย์สองค่าพลังงาน (Bone Mineral Density , Dual Energy X-ray) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.2-63)(17-06-63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ได้ (X-ray system,portable) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ปซ.1-63) (17-06-63)

  • **ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**