เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๔ รพ.อ.ป.ร. โดย พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม การบริจาคโลหิตในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ผลการปฏิบัติ มีผู้บริจาค ๒๙ ราย ปริมาณโลหิต ๑๙,๑๕๐ ซีซี เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
วันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๔ เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบเงินบริจาค จาก ชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ออกปฏิบัติงาน จุดให้บริการประชาชน บริเวณสี่แยก รพ.อ.ป.ร. ในการให้บริการประชาชนในการเดินทาง เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ ณ บริเวณสี่แยก รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผ.อ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมขอพร และอวยพรปีใหม่จาก พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๓ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๕๓๐ น. พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.อ.ป.ร. เป็นประธานการประชุมมาตรการแนวทางและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ผ่านระบบ VTC โดย กสวป.พบ. เพื่อชี้แนะ และทำความเข้าใจการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ ห้องประชุมขุนพิมลนพรัตน์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะบริหาร ให้การต้อนรับ พล.ท.ชาญชัย ติกขะปัญโญ จก.พบ. และคณะ ที่เดินทางตรวจพื้นที่การฝึก กฝร.รอ./เหล่าทัพ ๖๔ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา และหน่วยในพื้นที่ จว.ลพบุรี

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาและปรบนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศ รพ.อ.ป.ร. (e-bidding) (23-09-63)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔(05-01-64)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาล้างเเละปรนนิบัติบำรุงเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26-10-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาย้ายเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-10-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมการ์ด ELU ๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-10-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนหัวเตาเผาขยะติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-10-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-10-63)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุนภารกิจของ นขต.รพ.อ.ป.ร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-10-63)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Linagliptin ๕ mg tablet ที่ ปย.๑๐/๖๔ (22-12-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg Orodispersible tablet ที่ ปย.๑๑/๖๔ (22-12-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Vildagliptin ๕๐ mg tablet ที่ ปย.๑๒/๖๔ (22-12-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg capsule ที่ ปย. ๑๓/๖๔ (22-12-63)

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg tablet ปย.๙/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04-01-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Denosumab Pre-filled syringe ๖๐ mg/ml (ปย.๓/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04-01-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อยา Teriparatide (r-human parathyroid hormone) (๑-๓๔) inj. ๗๕๐ mcg/๓ml (ปย.๔/๖๔) (28-12-63)

 

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

**ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**