พ.อ.ประดิษฐ์ เลิศรัตน์เดชากุล ผอ.กสฟท.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเปิด งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพัธ์ ผวจ.ลพบุรี ให้การต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๘ ก.พ. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “สินค้าดีมือ ๒ เพื่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รพ.อ.ป.ร. ครั้งที่ ๔” ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๒
กอย.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ สง.วิชาการ รพ.อ.ป.ร. จัดบรรยายพิเศษ Lunch symposium เรื่อง " X - Change Program 2019" บรรยายโดย พ.อ.ธรนิศ จันทรารัตน์ อายุรแพทย์ รพ.รร.๖ และ พ.อ.กิจจา จำปาศรี อายุรแพทย์ รพ.อ.ป.ร. ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฎ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พล.ท.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ หน.สนง.ผบช.ทบ. และคณะ ที่เข้าทำการสำรวจพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ภายในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๒
กองการพยาบาล รพ.อ.ป.ร. จัดกิจกรรมในโครงการสวดมนต์และสนทนาธรรม โดยพระจิรทีป (อาวโล) วัดสันติมรรค โดยมี ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. และผู้ที่สนใจ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฎ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับ ยย.ทบ. สำรวจพื้นที่สำหรับใช้ในการสร้างแฟลต สำหรับพักอาศัยของกำลังพล รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๙ ม.ค. ๖๒
รพ.อ.ป.ร. ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สนับสนุนการฝึกร่วม กฝร.รอ./เหล่าทัพ ๖๒ โดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัช และเจ้าหน้าที่ ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนในเขต ต.ดีลัง ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลดีลัง อ.พัฒนานิคม จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๒
พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ นรพ.ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๒ วิชา วทฉป ๔๑๒ ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด โดยมี คณะบริหาร และข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลย์เวทยวิศิษฎ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค. ๖๒

 

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ประกวดราคาซื้อยา Atovastatin ๔๐ mg tablet ปย.๑๗/๖๒ (15/02/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ปย.๑๖/๖๒ (14/02/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย | ขอบเขตของงาน | ราคากลาง (13/02/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (2/2562) |ขอบเขตของงาน | ราคากลาง (12/02/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (11/02/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๑๗/๖๒ (07/02/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ MG capsule ที่ ปย.๑๖/๖๒ (07/02/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๑๗/๖๒ (06/02/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ที่ ปย.๑๖/๖๒ (05/02/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-จัดเช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็ก (2-2562) (05/02/62)

ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘/๖๒
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๓/๖๒
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗/๖๒
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕/๖๒
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔/๖๒
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๓/๖๒

  • **เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ**

 

ดาวโหลดใบสมัคร