พ.อ. ธีรพร คัมภีร์พันธ์ ผอ.กสฟท.รพ.อ.ป.ร. ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา รพศ.๓ รอ. ครบรอบปีที่ ๔๗ โดยมี ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ อาคารสวัสดิการ รพศ.๓ รอ. เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๒ พล.ท. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะแพทย์ ตรวจเยี่ยม เพื่อสอบถามสภาพความเป็นอยู่ ตรวจสุขภาพ ตลอดจนให้การช่วยเหลือในด้านการฟื้นฟูสภาพความพิการและด้านอาชีพแก่สมาชิกสายใจไทย ในพื้นที่ จว.ลพบุรี – สิงห์บุรี - สระบุรี จำนวน ๑๐๕ ราย โดยมี พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. นำทีมแพทย์พยาบาล ร่วมให้บริการตรวจรักษา ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๘ พ.ย.๖๒
พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณวรรณะ เต็มยอด ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ทีมสหสาขาวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน ออกเยี่ยมบุตรที่มีความต้องการพิเศษและบุพการี ทุพพลภาพของกำลังพล สังกัด รพ.อ.ป.ร. ตามนโยบาย ทบ. เพื่อสอบถามปัญหาข้อขัดข้อง และความต้องการในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งมอบของบริโภค และเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวกำลังพล เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๒ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ ผอ.กตร.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเปิดโครงการกระบือบำบัด ศป. รุ่นที่ ๑๘ โดยศูนย์การทหารปืนใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาพระงาม โดยมี กำลังพลพร้อมบุตรหลานที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมพิธี ณ สโมสรทหารปืนใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๖๒
พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กสวป.รพ.อ.ป.ร. นำทีมสหวิชาชีพ รพ.อ.ป.ร. ร่วมกับคณะแม่บ้าน นสศ. เยี่ยมบ้านบุตรและคู่สมรสที่มีความต้องการพิเศษ และกำลังพลทุพพลภาพ ของ นสศ. ณ บ้านพักข้าราชการ นสศ. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๖๒ พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวญาติทหารรุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๒ ตามนโยบาย กองทัพบก เพื่อให้ครอบครัวทหารใหม่ได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของทหารกองประจำการ ชี้แจงสวัสดิการต่างๆที่พลทหารจะได้รับ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกพร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้พลทหารและญาติทหารใหม่ได้พบกับผู้บังคับบัญชา ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการมีชีวิต และเยี่ยมชมสถานที่การฝึกสาธิตต่างๆ และร่วมรับประทานอาหารระหว่างครอบครัว ทหารใหม่และผู้บังคับบัญชา ณ หมวดฝึก กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๒
พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันสถาปนา ร.๓๑ รอ. ครบรอบปีที่ ๖๔ โดยมี พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ร.๓๑ รอ. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ และพิธีแสดงตนเป็นพุทมามกะ โดยมี คณะผู้บริหาร กำลังพล รพ.อ.ป.ร. และทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๒๕๖๒ ร่วมพิธี ณ หมวดฝึก ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๒

 

  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
  • สถิติข้อมูลทางการแพทย์
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาการจัดซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg tablet ปย.๗/๖๓ (06-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาการจัดซื้อยา Liraglutide Pre-filled pen ๖ mg/ml tablet ที่ ปย.๑๒/๖๓ (03-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาการจัดซื้อยา Pantoprazole ๒๐ mg tablet ที่ ปย.๑๑/๖๓ (03-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาการจัดซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitasone ๓๐ mg tablet ที่ ปย.๑๐/๖๓ (03-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาการจัดซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๙/๖๓ (03-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาการจัดซื้อยา Alfuzosin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๘/๖๓ (03-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Liraglutide Pre-filled pen ๖ mg/ml tablet ที่ ปย.๑๒/๖๓ (02-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Pantoprazole ๒๐ mg tablet ที่ ปย.๑๑/๖๓ (02-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitasone ๓๐ mg tablet ที่ ปย.๑๐/๖๓ (02-12-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๙/๖๓ (02-12-62)

ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Dexlansoprazole ๓๐ mg (ปย.(๖/๖๓) [03/12/62]
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg (ปย.๔/๖๓)
[03/12/62]
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Vildagliptin ๕๐mg (ปย.๕/๖๓) [03/12/62]
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Sulodexide ๒๕๐ LSU (ปย.๓/๖๓)
[03/12/62]
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Linagliptin ๕ mg (ปย.๒/๖๓) [03/12/62]
ผู้ชนะเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Empagliflozin ๒๕ mg (ปย.๑/๖๓) [03/12/62]

  • **การตรวจโรคทหารกองเกิน**