พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในวันกองทัพไทย(กองทัพบก) โดยมี พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์ ผบ.นสศ เป็นประธาน พร้อม ผบ.หน่วยทหาร ในพื้นที่ จว.ลพบุรี และข้าราชการทหารที่บรรจุใหม่ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ สนามกีฬาสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๒ พ.อ.สราวุธ ปราชญากุล ผอ.กกว.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย(กองทัพบก)โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี หน. ส่วนราชการ ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๒
พ.อ.วิเชียร วิริยะธรรมกุล ผอ.กรส.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนาย สุปกิต โพธิ์ประภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรีเป็นผู้นำ หน.ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๒ วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ได้มอบอุปกรณ์ทำแก๊สชีวภาพจากวัสดุอินทรีย์ ให้แก่กำลังพลจิตอาสา ที่จะนำขยะในครัวเรือนและในพื้นที่มาใช้ให้เกิดคุณค่า เพื่อลดปริมาณขยะภาพรวมตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดสอนและสาธิตขั้นตอน โดย ร.อ.วิชัย เมฆวิไล ในวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๒
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน รพ.อ.ป.ร. ระหว่าง ทีมฝ่ายรักษาพยาบาล กับ ทีมฝ่ายสนับสนุนการรักษาพยาบาล โดยจัดให้มีการแข่งขันฟุตซอล VIP, ฟุตซอลชาย, แชร์บอลหญิง และกีฬามหาสนุก โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬา ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๒ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานปิดโครงการเดิน-วิ่ง สะสมระยะทาง inspired by running พร้อมมอบเหรียญรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง ที่สะสมระยะทางตามที่กำหนด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพล รพ..อ.ป.ร. และผู้ที่สนใจ หันมาออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ณ สนามกีฬา ศอว.ศอพท. เมื่อวันที่ ๕ ม.ค. ๖๒
วันคล้ายวันสถาปนา รพ.อ.ปร. ครบรอบ ๘๑ ปี และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี พลตรี สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะบริหาร คณะแม่บ้าน ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และ ผู้บังคับหน่วยทหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานใน พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รพ.อ.ป.ร. ครบรอบปีที่ ๘๑ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมี คณะบริหาร คณะแม่บ้าน ข้าราชการ และลูกจ้าง โรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๒

 

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศการจัดซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๘/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศจัดซื้อยา Pravastatin sodium ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๗/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศจัดซื้อยา Lansoprazole ๓๐ mg Orodispersible tablet ที่ ปย.๖/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศจัดซื้อยา Linagliptin ๕ mg tablet ที่ ปย.๕/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศจัดซื้อยา Liraglutide Pre-filled pen ๖ mg/ml x ๓ ml ที่ ปย.๔/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๓/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศจัดซื้อยา Alfuzosin ๑๐ mg tablet ที่ ปย.๒/๖๒ (23/11/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศจัดซื้อยา Eapagliflozin ๒๕ mg tablet ที่ ปย.๑/๖๒ (23/11/61)

ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘/๖๒
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๓/๖๒
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗/๖๒
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕/๖๒
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔/๖๒
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๓/๖๒

  • **เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ**