พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ดำเนินการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสตรี หัวหน้าหน่วยงาภาครัฐและ ชมรมแม่บ้านทหาร-ตำรวจ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้ชื่อ “ สายสัมพันธ์นางงามละโว้” ร่วมงานเลี้ยง ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ร่วมพิธีวางพวงมาลา และให้การต้อนรับ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการวางพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ๙ เป็นการถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระองค์ ร่วมพิธี ณ วงเวียนเทพสตรี เมื่อ ๑๑ ก.ค.๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เมื่อ ๑๑ ก.ค.๖๑
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงวัดในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร. โดยมี คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และครอบครัว ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสันติมรรค ต.เขาสามยอด อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ ๑๐ ก.ค. ๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมุ่งสู่ “Smart Army Hospital” ให้การอบรมแก่บุคลากร รพ.อ.ป.ร. กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคอ้วน โดยมีคณะบริหาร และข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ที่มีความเสียงในด้านต่างร่วมพิธี ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๕ ก.ค.๖๑
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานใน พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรจาก ทบ.,ททบ.๕,ออท.สส.,และทุนสหกรณ์ออมททรัพย์เขาสามยอดจำกัด ให้กับบุตรของกำลังพล รพ.อ.ป.ร. จำนวน ๑๔๕ ทุน ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๔ ก.ค.๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. และ พ.อ.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับ คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรเหล่าทหารแพทย์ชั้นนายเรือ ศึกษาดูงาน รพ.อ.ป.ร. ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ และสนามฝึก พัน.นนส.ฯ เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๑

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Vildagliptin ๕๐ mg ที่ ปย.๙/๖๑ (26/06/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อยา Vildagliptin ๕๐ mg ที่ ปย.๙/๖๑ (18/06/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจอาการผิดปกติขณะนอนหลับ เลขที่ ๓/๒๕๖๑ (23/05/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ (ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ (08/05/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมพับได้แบบเพลต ปว.๑/๖๑ (08/05/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ (ชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์) เลขที่ ๒/๒๕๖๑ (01/05/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและรักษาโรคทางหู คอ จมูก (ENT Examination Unit) ปซ.๙/๖๑ (30/04/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลกรรมทั่วไป ชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ปซ.๘/๖๑ (30/04/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเตียงทำคลอดชนิดปรับระดับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ปซ.๗/๖๑ (30/04/61)

ผู้ชนะเสนอราคา เลขที่ ๓/๒๕๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา เลขที่ ๒/๒๕๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๙/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๘/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๗/๖๑
ผู้ชนะการเสนอราคา ปว.๑/๖๑

แผนที่วิ่ง 5km / 10km / 21km

*******************************************************************

  • *รอการอัพเดท*