เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๔ พ.อ.นาวี รักในศีล ผอ.กอย.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๔ พันเอก อำนวย เติมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ จากนาง วัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และคณะ ที่เดินทางนำสิ่งของ มามอบให้กับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอานันทมหิดลในการ ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ณ ด้านหน้าอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น โรงพยาบาลอานันทมหิดล
ห่วงใย ใส่ใจครอบครัวกำลังพล "โรงพยาบาลอานันทมหิดลทำพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล
เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่ทุพพลภาพของกำลังพล ในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๑๖ เม.ย. ๖๔ พล.ต. ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ โควิด-19 ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมสถานที่ ที่จัดเตรียมไว้เป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด -19 ของจว.ลพบุรี ณ กองพันเสนารักษ์ที่ ๑
เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทำบุญ สรงน้ำพระ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยและความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ของจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๙ เม.ย. ๖๔ รพ.อ.ป.ร. ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ากลุ่มแรก ของโรงพยาบาลอานันทมหิดล ตามแผนการบริหารจัดการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายแรก คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๘ เม.ย.๖๔ พ.อ. อำนวย เติมเกาะ รองผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะ ร่วมสังเกตการณ์ การฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้ากลุ่มแรก ของจังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเป้าหมายแรกของโรงพยาบาลอานันทมหิดล

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๖๔ รพ.อ.ป.ร. จัดกำลังร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันจักรี (วันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี) โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ วัดชีป่าสิตาราม ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จว.ลพบุรี

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (07-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล (รถยนต์โดยสาร ขนาดกลางปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01-03-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุน รพ.อ.ป.ร. (รถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนืกส์ (e-bidding) | ขอบเขตของงาน | ราคากลาง (22-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศเชิญชวนจัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (18-02-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง (15-02-64)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (08-04-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง(รถยนต์โดยสารขนาดกลาง ปรับอากาศ) สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24-03-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17-03-64)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (05-01-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา ประกวดราคาซื้อยา Insuln glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๓๐๐ U/mL ๑.๕ mL (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tanlet ที่ ปย.๓๔/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ที่ ปย.๓๓/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet ที่ ปย.๓๒/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nicergoline ๑o mg tablet ปย.๓๑/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Vinpocetine ๑๐ mg forte tablet ที่ ปย.๓๐/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๒๙/๖๔ (21-04-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Cilostazol SR ๑๐๐ mg capsule (ปย.๒๕/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Mosapride citrate ๕ mg tablet (ปย.๒๔/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Pitavastatin ๒ mg tablet (ปย.๒๗/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Sodium hyaluronate eye drops ๖๐s (ปย.๒๖/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Pitavastatin ๒ mg tablet (ปย.๒๗/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (01-04-64)

 

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

**ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**