• bootstrap carousel
1 2
slider by WOWSlider.com v8.7

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ กวป.รพ.อ.ป.ร. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และ คอตีบ-บาดทะยัก ในกลุ่มทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๔, ชุดครูฝึกทหารใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๘๙ นาย ในพื้นที่ ปตอ.๑ พัน.๓
เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบมอบห้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR จาก บ.โรช ไดแอกโนสติกส์ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.นาวี รักในศิล รอบมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (อ่านต่อ...)
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.หญิงหฤดี บูรณะบัญญัติ รับมอบเงินบริจาค

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคุณวัชราภรณ์ รุ่งสาคร มอบข้าวกล่อง จำนวน ๕๐ กล่อง โดยมี พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เป็นผู้รับมอบ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้จัดตั้งโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิด จังหวัดลพบุรี (ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ภาคเอกชน และภาคประชาชน) เพื่อช่วยเหลือร้านอาหาร ร้านค้า ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด –๑๙ (อ่านต่อ..)

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๔ พลตรีชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล นำกำลังพลจิตอาสา พลทหารกองประจำการ และ ข้าราชการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อนำไปเป็นโลหิตสำรองไว้ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต เนื่องจากช่วงนี้ในแต่ละโรงพยาบาลขาดแคลนโลหิตสำรองอันมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ณ. ธนาเลือด​ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รองผู้อำนวยการ รพ.อ.ป.ร. รับมอบเงินบริจาค จาก ดร.นุรักษ์ - ดร.ปิ่นทิพย์ มโนสุจริตธรรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ในงานฌาปนกิจศพ ของคุณกานดา แซ่โค้ว ณ วัดชีป่าสิตาราม จว.ลพบุรี (อ่านต่อ...)

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ (16-09-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (14-09-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (10-09-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารในโรงพยาบาลอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๕ | ราคากลาง | ร่างขอบเขตของงาน (03-09-64)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-09-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ สิ่งอุปกรณ์สายุทธโยธา (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) สนับสนุน รพ.อ.ป.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07-09-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงพื้นผิวจราจรและพื้นที่จอดรถ โดยวิธีคัดเลือก (24-08-64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอาคารหมายเลข ๔๒/๐๘ โรงพยาบาลอานันทมหิดล (06-08-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา ประกวดราคาซื้อยา Insuln glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๓๐๐ U/mL ๑.๕ mL (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tanlet ที่ ปย.๓๔/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ที่ ปย.๓๓/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet ที่ ปย.๓๒/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Nicergoline ๑o mg tablet ปย.๓๑/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Vinpocetine ๑๐ mg forte tablet ที่ ปย.๓๐/๖๔ (21-04-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Azilsartan ๔๐ mg tablet ที่ ปย.๒๙/๖๔ (21-04-64)

สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Insuln glargine ชนิดฉีดเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ๓๐๐ U/mL ๑.๕ mL ปย.๓๕/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Cinacalcet ๒๕ mg tanlet ที่ ปย.๓๔/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Galantamine hydrobromide PR ๘ mg capsule ที่ ปย.๓๓/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet ที่ ปย.๓๒/๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-05-64)

 

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**

// ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 //

 

** ประกาศ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยพยาบาล **

ใบสมัครพยาบาล

ใบสมัครผู้ช่วยพยาบาล

- พยาบาลวิชาชีพ 22 อัตรา
- ผู้ช่วยพยาบาล 6 อัตรา

* ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ กองการพยาบาล ชั้น 2 ตึก 6 ชั้น โรงพยาบาลอานันทมหิดล

**ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ COVID-19**


0