• S__49184845
  • S__49184846
  • S__49184847
  • jquery slider
  • S__49184849
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 S__4918484516 S__4918484617 S__4918484718 S__4918484819 S__4918484920
bootstrap slider by WOWSlider.com v8.7

เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ ทบ. และ ททบ.๕ ให้กับบุตรของกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ที่มีผลการเรียนดีและได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุน จำนวน ๑๘ ทุน โดยมี คณะผู้บริหาร หน.นขต.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ พลตรีชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รับมอบเงินบริจาค
จาก พ.อ.หญิง สุพัตรา ศรีอุทโยภาส ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.อานันทมหิดล และคณะ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐.-บาท
เพื่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลตึก ๖ ชั้น และซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๕ พ.อ.นาวี รักในศีล ผอ.กอย.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. พ.อ.หญิงสุพัตรา ศรีอุทโยภาส ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธมงคงสรรเพ็ชญ์ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พ่อค้า ประชาชน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ วัดป่าธรรมโสภณ อ.เมือง จว.ลพบุร
เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. พ.อ.หญิง สุพัตรา ศรีอุทโยภาส ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ใน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. นำกำลังพลร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณสนามฝึก ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล (รถเก็บตัวอย่าง ชีวอนามัยแบบ ๒ จุดบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03-05-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ(เครื่องซักผ้าสสัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์)
สนับสนุน โรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(03-05-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ สป.สาย ขส.รพ.อ.ป.ร. (รถเก็บตัวอย่างนิรภัยแบบ ๒ จุด บริการ) (29-04-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อ สป.สาย พธ.สนับสนุน รพ.อ.ป.ร. (เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒๐๐ ปอนด์) (29-04-65)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ(เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ ขนาด๒๐๐ ปอนด์)สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (23-05-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง (รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยแบบ ๒ จุดบริการ) สนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20-05-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (21-03-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.อาภรณ์ภัณฑ์ โดยเฉพาะเจาะจง (21-01-65)

เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (ปซ.๖/๖๕) (30-06-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ u Prefilled syringe (ปย.๓๙/๖๕) (26-05-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet (ปย.๓๘/๖๕) (26-05-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Menatetrenone ๑๕ mg capsule (ปย.๓๗/๖๕) (26-05-65)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Cllostazol SR ๑๐๐ mg capsule (ปย.๓๖/๖๕) (26-05-65)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ u Prefilled syringe (ปย.๓๙/๖๕) (09-06-65)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet (ปย.๓๘/๖๕) (09-06-65)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Menatetrenone ๑๕ mg capsule (ปย.๓๗/๖๕) (09-06-65)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Cllostazol SR ๑๐๐ mg capsule (ปย.๓๖/๖๕) (09-06-65)
  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**