พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคุณ ปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ. อานันทมหิดล พร้อมคณะ เข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในงาน ณ พระลานพระราชวังดุสิต สำนักพระราชวัง สนามเสือป่ากรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๑
พ.อ.ประโมชย์ นกหุ่น รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคณะ ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(โบราณสถาน) ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรมาตรการในการป้องกันเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากความร้อน ในการฝึกทหารใหม่ให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๐ โดยมีหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี จำนวน ๓๓ หน่วย ร่วมรับมอบใบประกาศนียบัตร ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๕ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลสุขภาพคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้เรื่องวิธีคัดกรอง ส่งต่อผู้ป่วย การดูแลและการป้องกัน ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน ให้กับ อสม. ในพื้นที่หน่วยทหารใน จว.ลพบุรี ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๓ ก.พ.๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ การฝึกปฏิบัติงาน นรพ. ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๑ วิชา (วทฉป.๔๑) ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด โดยมี พ.อ.หญิงเบญญาพร ศรีหิรัญ ผอ.กพย.อ.ป.ร. คณะบริหารกองการพยาบาล และคณะจารย์จาก วพบ. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑ ก.พ. ๖๑
คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะแม่บ้าน นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล ตามนโยบาย ทบ. ร่วมในโครงการ “อาชาบำบัดเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ” ณ วัลภาฟาร์ม จว.ลพบุรี เมื่อ ๑ ก.พ.๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.อ.ป.ร. โดยมีข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๖๑

 

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิคทันตกรรมพื้นฐาน ที่ ปซ.๖/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจไซนัส ระบบวิดีทัศน์ ที่ ปซ.๕/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความคุมปริมาตรและความดัน ที่ ปซ.๔/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวีดีทัศน์ ที่ ปซ.๓/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดรับรังสี สำหรับรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และชุดควบคุมทำงานประกอบเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไปดิจิตอล แบบ ๒ ชุดรับรังสี ที่ ปซ.๒/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๗๖๐ ลิตร ที่ ปซ.๑/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป.ใช้กับคอมพิวเตอร์ เดือน มกราคม จำนวน ๑๗ รายการ (30/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป.สิ้นเปลืองใช้ทำความสะอาดผ้าผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ (26/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป.ประเภทถุงใส่ขยะ เดือนม.ค.๖๑ จำนวน ๒๕ รายการ (26/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ กระดาษ เดือน ม.ค. ๖๑ จำนวน ๒๕ รายการ (15/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ กระดาษชำระ,เช็ดมือ ประจำเดือน ม.ค. จำนวน ๒ รายการ (15/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป. ประเภทเครื่องเขียน เดือน ม.ค.๖๑ จำนวน ๖๖ รายการ (15/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป.ประเภทสิ้นเปลือง เดือน มกราคม ๖๑ จำนวน ๔๖ รายการ (15/01/61)

ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๖/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปว.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๔/๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปวะกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (28/09/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปวะกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ราชการ (28/09/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ ๒ (28/09/60)

  • **รอการอัพเดทเนื้อหา**