พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ. อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดเนื่องในวันไตโลก “World Kidney Day ๒๕๖๑” บรรยายโดยทีมแพทย์ พยาบาล นักโภชนากร และนักกายภาพบำบัด รพ. อ.ป.ร. ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๘ มี.ค. ๖๑ พ.อ.นาวี รักในศิล ผอ.กสน.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช "พระบิดาแห่งมาตราฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี เมื่อ ๒ มี.ค. ๖๑
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติดในหน่วยทหาร(ชุมชนทหารป้องกันยาเสพติด) ณ ห้องบรรยายทางการแพทย์รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑ พ.อ.ยุทธพล เทภาสิทธิ์ ผอ.กองอายุรกรรม รพ.อ.ป.ร. และคณะ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายเมธี เลขานุกิจ ผู้พิพากษาหัวศาล จว.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดดงน้อย อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศ การฝึกปฏิบัติงาน นรพ. ชั้นปีที่ ๔ รุ่นที่ ๕๑ วิชา (วทฉป.๔๑) ปฏิบัติการพยาบาลรวบยอด โดยมี พ.อ.หญิงเบญญาพร ศรีหิรัญ ผอ.กพย.อ.ป.ร. คณะบริหารกองการพยาบาล และคณะจารย์จาก วพบ. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๒๘ ก.พ. ๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อานันทมหิดล พร้อมด้วย คุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และคณะบริหาร ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมโครงการจิตอาสานำก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวจำนวน ๒๐๐ ชาม ลูกชิ้น ขนมปังปิ้ง ไอศครีม และขนมต่างๆ เลี้ยงผู้พิการซ้ำซ้อน ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๖ ก.พ. ๖๑
พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคุณปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร.และคณะแม่บ้าน นำบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพล รพ.อ.ป.ร. และหน่วยทหารข้างเคียงในพื้นที่ จว.ลพบุรี ดังนี้ นสศ, ศป,พล.ป,มทบ.๑๓, ร.๓๑,ศบบ,บน.๒ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม โครงการ “อาชาบำบัดเพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ” ณ วัลภา ฟาร์ม จว.ลพบุรี เมื่อ ๒๒ ก.พ.๖๑ พล.ต.ชัชวาล บูรณรัช ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคุณ ปิยะพร บูรณรัช ประธานชมรมแม่บ้าน รพ. อานันทมหิดล พร้อมคณะ เข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายในงาน ณ พระลานพระราชวังดุสิต สำนักพระราชวัง สนามเสือป่ากรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๖๑

 

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องรึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๗๖๐ ลิตร ปซ.๑/๖๐ (13/03/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย (12/03/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๗๖๐ ลิตร ที่ ปซ.๑/๖๑ (03/03/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศราคาซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg ปย.๗/๖๑ (03/03/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อ Atorvastatin ๔๐ mg ที่ ปย.๗/๖๑ (26/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยูนิคทันตกรรมพื้นฐาน ที่ ปซ.๖/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจไซนัส ระบบวิดีทัศน์ ที่ ปซ.๕/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดความคุมปริมาตรและความดัน ที่ ปซ.๔/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวีดีทัศน์ ที่ ปซ.๓/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อชุดรับรังสี สำหรับรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล และชุดควบคุมทำงานประกอบเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไปดิจิตอล แบบ ๒ ชุดรับรังสี ที่ ปซ.๒/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาด ๗๖๐ ลิตร ที่ ปซ.๑/๖๐ (22/02/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป.ใช้กับคอมพิวเตอร์ เดือน มกราคม จำนวน ๑๗ รายการ (30/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป.สิ้นเปลืองใช้ทำความสะอาดผ้าผู้ป่วย จำนวน ๕ รายการ (26/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป.ประเภทถุงใส่ขยะ เดือนม.ค.๖๑ จำนวน ๒๕ รายการ (26/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ กระดาษ เดือน ม.ค. ๖๑ จำนวน ๒๕ รายการ (15/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ กระดาษชำระ,เช็ดมือ ประจำเดือน ม.ค. จำนวน ๒ รายการ (15/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป. ประเภทเครื่องเขียน เดือน ม.ค.๖๑ จำนวน ๖๖ รายการ (15/01/61)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ จัดซื้อ สป.ประเภทสิ้นเปลือง เดือน มกราคม ๖๑ จำนวน ๔๖ รายการ (15/01/61)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา ซื้ออาหารปและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๖/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๓/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๔/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๒/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๖/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๕/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑/๖๑
ผู้ชนะเสนอราคา ปว.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙๔/๖๐
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปวะกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (28/09/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปวะกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ราชการ (28/09/60)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ ๒ (28/09/60)

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ใน รพ.อ.ป.ร.