• วันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ ๗๙ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐
  • bootstrap slider
วันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดล ครบรอบปีที่ ๗๙ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
wowslider by WOWSlider.com v8.6

   

พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. และคุณสุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมรมแม่บ้าน พร้อมคณะข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนาย ภานุ แย้มศรี ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เมื่อ ๑๖ ก.พ. ๖๐ พล.ต. นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ ตามนโยบาย ทบ. โดยร่วมร้องเพลงตามรอยพ่อ และออกกำลังกายแอโรบิก ในเวลา๑๕.๓๐ น. ในวันพุธที่ ๑๕ ก.พ. ๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร รพ.อ.ป.ร. เพื่อก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลคุณธรรม เพื่อลดปัญหาด้านคุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารและบริการของบุคลากรใน รพ.อ.ป.ร. ต่อผู้มารับบริการ โดยมี นพ.วิศิษฎ์ อภิสิทธ์วิทยา ผอ.รพ.บางมูลนาก จว.พิจิตร เป็นวิทยากรในการบรรยายให้กับบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ รพ.อ.ป.ร. ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา เมื่อ ๓ ก.พ. ๖๐ พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร.เป็นประธาน ในพิธีสวดมนต์และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน) ถวายเป็น พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และครอบครัว ร่วมพิธี ณ วัดป่าธรรมโสภณ อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อม นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหารกองประจำการ รพ.อ.ป.ร. เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพบก (กองทัพไทย) ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พล.ต.พิบูลย์ มณีโชติ รอง ผบ.นสศ. เป็นประธาน ณ สนามสีหราชเดโช หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เมื่อ ๑๘ ม.ค.๖๐
พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ของ รพ.อ.ป.ร.โดยมีคุณ สุมนรัตน์ สะโมทาน ประธานชมแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร.ร่วมแจกของขวัญและอาหารให้กับบุตรหลาน ของกำลังพลที่มาร่วมงาน ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อ ๑๓ ม.ค.๖๐
พ.อ. ชัชวาล บูรณรัช รองผอ.รพ.อ.ป.ร. ข้าราชการ ลูกจ้างรพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ ตามนโยบาย ทบ. โดยร่วมร้องเพลงตามรอยพ่อ และออกกำลังกายแอโรบิก
ในเวลา ๑๕.๓๐ น. เมื่อ ๑๑ ม.ค. ๖๐
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ประจำปี ๒๕๖๐ เนื่องในวันสถาปนา รพ.อ.ป.ร. ครบรอบปีที่ ๗๙ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้อัญเชิญพานพุ่ม ซึ่งมี พล.ต.นิมิตร์ สะโมทาน ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมข้าราชการ และหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ลพบุรี เข้าร่วมพิธี เมื่อ ๖ ม.ค. ๖๐

 

  • ตารางตรวจโรคหัวใจเด็ก
  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ สอบราคาซื้อ ชุดน้ำยาตรวจฮีโมโกลบินเอวันซี เลขที่ สพ.๑/๖๐ (20/2/60)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคา สป.สาย พ. (e-bidding) เลขที่ ปซ.๑-๖๐ (9/1/60) --
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคา สป.สาย พ. เลขที่ ปซ.๔/๖๐ (29/12/59)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคา สป.สาย พ. เลขที่ ปซ.๓/๖๐ (29/12/59)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคา สป.สาย พ. เลขที่ ปซ.๒/๖๐ (29/12/59)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคา สป.สาย พ. เลขที่ ปซ.๑/๖๐ (29/12/59) --
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ประกวดราคาซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg ที่ ปย.๑๑/๖๐ (29/12/59)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อยา Pitavastatin calcium ๒ mg ที่ ปย.๗/๖๐ (29/12/59)
****ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา****
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๔/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๓/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปช.๒/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๑/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๐/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๙/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘/๖๐
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๗/๖๐
 

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เเละเครื่องมือแพทย์สำหรับการผ่าตัดหัวใจและร่วมสร้างอาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น โรงพยาบาลอานันทมหิดล


เปิดรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑๕ อัตรา

  • แบบสอบถาม