พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเนื่องในวันรบพิเศษ ครบรอบปีที่ ๕๔ โดยมี ผบ.หน่วยทหาร ข้าราชการพลเรือน ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม (๑) กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๓ พ.อ.นพรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีแต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(โบราณสถาน) ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๓
พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอถทโยาภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ กอย.รพ.อ.ป.ร. ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้ แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้สนใจ ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๓ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาศ รอง รพ.อ.ป.ร. นำกำลังพลจิตอาสา รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรม Big Cleaning เรือนจำกลางลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ เรือนจำกลางลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๓
รพ.อ.ป.ร. พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการด้านสุขภาพร่วมกับเรือนจำกลางลพบุรี ในโครงการราชทัณฑ์เป็นสุข เราทำความดีด้วยหัวใจ ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำกลางลบุรี เพื่อให้ได้รับการบริการขั้นพื้นฐานในด้านสุขภาพ ณ เรือนจำกลางลพบุรี เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๖๓ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน และกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีรำถวายมือ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๓
พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ. รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน รพ.อ.ป.ร. และกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี บริเวณพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ณ พระนารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๓ พ.อ.หญิง ศิริองค์อร ธนะหิรัญรัตน์ ผอ.กพย.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๓ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรฐกิจ และสร้างรายได้ให้แก่ จว.ลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี ให้การต้อนรับ นายอิทธิพล คุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๓

 

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างการซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ | ขอบเขตของงาน | ราคากลาง (20/02/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (19-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Cilostazol SR ๑๐๐ mg capsule ที่ ปย.๒๐/๖๓ (18-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Mosapride citrate ๕ mg tablet ที่ ปย.๑๙/๖๓ (18-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาการจัดซื้อยา Sodium hyaluronate eye drops ที่ ปย.๑๘/๖๓ (18-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Cilostazol SR ๑๐๐ mg capsule ที่ ปย.๒๐/๖๓ (17-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Mosapride citrate ๕ mg tablet ที่ ปย.๑๙/๖๓ (17-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อยา Sodium hyaluronate eye drops ที่ ปย.๑๘/๖๓ (17-02-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg tablet ที่ ปย.๑๗/๖๓ (21-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อยา Piravastatin ๒ mg tablet ที่ ปย.๑๖/๖๓ (21-01-63)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg tablet ที่ ปย.๑๗/๖๓ (13-01-63)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Gliclazide MR ๖๐ mg ปย. ๑๗/๖๓ [20/02/63]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อยา Atorvastatin ๔๐ mg ปย. ๑๕/๖๓ [17/02/63]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Ezetimibe ๑๐ mg ปย. ๑๔/๖๓ [13/02/63]
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อยา Pravastatin ๔๐ mg ปย. ๑๓/๖๓ [13/02/63]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Liraglutide Pre-filled pen ๖ mg/ml ปย.๑๒/๖๓ [30/01/63]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Alogliptin ๒๕ mg + Pioglitazone ๓๐ mg ปย.๑๐/๖๓ [30/01/63]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Panroprazole ๒๐ mg ปย.๑๑/๖๓ [29/01/63]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา ALFUZOSIN ๑๐ mg ปย.๘/๖๓ [27/01/63]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา Dapagliflozin ๑๐ mg ปย.๙/๖๓ [16/01/63]

  • **การตรวจโรคทหารกองเกิน**