พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พ.อ.ชูชีพ ชัยศรี หน.ชุดตรวจกิจการทั่วไป ทบ. และคณะ ที่เดินทางมาทำการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ รพ.อ.ป.ร. โดยมี คณะบริหาร รพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สินค้าดีมือ ๒ เพื่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รพ.อ.ป.ร. ครั้งที่ ๕” ตามนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. โดยมี คณะผู้บริหาร คณะแม่บ้าน ข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๗ มี.ค. ๖๒
พ.อ.ณัฐนนท์ ภุคุกะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีรับมอบรางวัลหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๒ พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. โดยมีข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๒
พ.อ.อำนวย เติมเกาะ ผอ.กตร.รพ.อ.ป.ร. ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวัน “มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” โดยมี นายบำรุง รื่นบรรเทิง รอง.ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารโกษาเหล็ก ชั้น ๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๖๒ รพ.อ.ป.ร. จัดกำลังพลร่วม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดซาก ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๒
พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีเนื่องในวันรบพิเศษ ครบรอบปีที่ ๕๓ โดยมี ผบ.หน่วยทหาร ข้าราชการพลเรือน ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม (๑) กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๒ พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. โดยมีข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๖๒

 

  • อัตลักษณ์ รพ.อ.ป.ร.
  • โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาซ่อมหอพักแพทย์เพิ่มพูนทักษะ | รายละเอียดจ้างเหมาซ่อมหอพักแพทย์เพิ่มพูนทักษะ(14/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมหอพักแพทย์เพิ่มพูนทักษะ (08/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน ปซ.๙/๖๒ (06/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยช็อคเวฟชนิดเรเดียล ปซ.๘/๖๒ (06/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดเคลื่อนย้ายได้ พร้อมหัวตรวจหัวใจ ปซ.๗/๖๒ (07/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องควบคุม การจ่ายก๊าชอาร์กอน ปซ.๖/๖๒ (07/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจพร้อมระบบเฝ้าติดตามผู้ป่วยแบบไร้สาย ปซ.๕/๖๒ (07/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับงานศัลบยกรรมทั่วไป ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก ปซ.๔/๖๒ (06/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ปซ.๓/๖๒ (06/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างและฆ่าเชื้อเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓๐ ลิตร ปซ.๒/๖๒ (07/03/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดความละเอียดสูงพร้อมหัวตรวจอวัยวะภายในช่องท้องแบบ 4 มิติ และหัวตรวจอวัยวะภายในผ่านทางช่องคลอด ปซ.๑/๖๒ (06/03/62)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารและเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ |15-03-62|
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดเช่าเครื่องตรวจอวัยวะด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าความเข้มที่ ๑.๕ เทสลา (๒/๒๕๖๒) |08-03-62|
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๘/๖๒

  • **UPDATE**
 

ดาวโหลดใบสมัคร