เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๕ พ.อ.ธีระวัฒน์ ญาณศิริ ผอ.กอธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ศฝยว.ทบ. ครบรอบปีที่ ๓๑ โดยมี พล.ต.ณรงค์ สวนแก้ว รอง จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในพิธี ณ ศฝยว.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๕ พล.ต. อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครบรอบ ๗๐ ปีโดยมี พล.ท.วุฒิไชย อิศระ จก.พบ. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.นขต.พบ. และนขต.วพม. ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังพญาไท รพ.พระมงกุฎเกล้า
เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย. ๖๕ พ.อ.สราวุธ ปราชชญากุล ผอ.กกว.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ร่วมพิธี ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ต.สร้างนิคมเอง อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๕ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๕ พล.ต.อำนวย เติมเกาะ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานบรรยายทางวิชาการ เนื่องในวัน “เบาหวานโลก” โดยมีทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ที่สนใจ โดยมี คณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทยวิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๕ รพ.อ.ป.ร. จัดกำลังพล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน"พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๔ พ.ย. ของทุกปี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด จว.ลพบุร
💉💉ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อป้องกันและสู้กับโควิด - 19 น้องทหารใหม่ผลัดที่ ๒/๖๕💉💉
เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๕ รพ.อ.ป.ร. จัดชุดออกบริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 ให้กับทหารใหม่ผลัดที่  ๒/๖๕ ที่ยังไม่เคยรับวัคซีน และเข็มกระตุ้นตามระยะเวลา เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด -19  ของหน่วยฝึกทหารใหม่  ในพื้นที่ จว. ลพบุรี   โดยมียอดทหารใหม่เข้ารับวัคซีนจำนวน  ๑,๕๕๔ นาย หลังการรับวัคซีนไม่มีผู้มีอาการข้างเคียงสำคัญหลังการรับวัคซีน
เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๖๕ พ.อ.คิมห์ อิทธิกุล รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันตับโลก มีการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “สัปดาห์รักตับ และทางเดินอาหาร” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในงานมีกิจกรรมการตรวจไวรัสตับอักเสบ และ การตรวจ Fibroscan ฟรีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.

 


ติดตาม Line Official

โรงพยาบาลอานันทมหิด

เพิ่มเพื่อน

  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
  • E-BOOK รพ.อ.ป.ร.
  • อัตลักษณ์
  • ละโวทะยานสมุนไพร
 
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้ออาหาร และเครื่องประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ราคากลาง (05-09-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดซื้ออาหารและเครื่องประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ (26-08-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดกราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้านหน้าอาคารหมายเลข ๒๒๓/๕๕ และอาคารหมายเลข ๖๗/๒๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดล(19-07-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้านหน้าอาคารหมายเลข ๒๒๓/๕๕ และอาคารหมายเลข ๖๗/๒๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดล(11-07-65)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งสนับสนุนโรงพยาบาลอานันทมหิดล (รถเก็บตัวอย่าง ชีวอนามัยแบบ ๒ จุดบริการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03-05-65)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ (21-10-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำปรึกษาทางรังสี (21-10-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ (21-10-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ (21-10-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ สป.เครื่องเขียน เพื่อคงคลัง (20-10-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษชำระ,เช็ดมือ เพื่อคงคลัง (20-10-65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ น้ำมันเชื้อเพลิงสนับสนุน ผขส.รพ.อ.ป.ร. ประจำเดือน ต.ค.๖๕ (20-10-65)

ประกาศประกวดราคาซื้อยา Sucralfate suspension ๑ g sachet ที่ ปย.๕/๖๖ (21-11-65)
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Vonoprazan ๒๐ mg tab ที่ ปย.๔/๖๖ (21-11-65)
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Dulaglutide ๑.๕ mg/๐.๕ ml pen-filled ที่ ปย.๓/๖๖ (21-11-65)
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Semaglutide ๔ mg/๓ ml pen-filled ที่ ปย.๒/๖๖ (21-11-65)
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Luseogliflozin ๕ mg tablet ที่ ปย.๑/๖๖ (21-11-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Sucralfate suspension ๑ g sachet ที่ ปย.๕/๖๖ (14-11-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Vonoprazan ๒๐ mg tab ที่ ปย.๔/๖๖ (14-11-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Dulaglutide ๑.๕ mg/๐.๕ ml pen-filled ที่ ปย.๓/๖๖ (14-11-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Semaglutide ๔ mg/๓ ml pen-filled ที่ ปย.๒/๖๖ (14-11-65)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อยา Luseogliflozin ๕ mg tablet ที่ ปย.๑/๖๖ (14-11-65)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Erythropoietin alfa ๑๐,๐๐๐ u Prefilled syringe (ปย.๓๙/๖๕) (09-06-65)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Nebivolol HCL ๕ mg tablet (ปย.๓๘/๖๕) (09-06-65)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกาศประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อยา Menatetrenone ๑๕ mg capsule (ปย.๓๗/๖๕) (09-06-65)

  • **ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลอานันทมหิดล กรมแพทย์ทหารบก จังหวัดลพบุรี**


**VDO แนะนำ โรงพยาบาลอานันทมหิดล**