• wowslideshow
http://wowslider.net/ by WOWSlider.com v8.7

   

พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ กำลังพล รพ.อ.ป.ร. โดยได้รับจาก ทบ. ,ททบ.๕ ,ออท. สหกรณ์ออมทรัพย์เขาสามยอด จำกัด และทุน ผอ.รพ.อ.ป.ร. จำนวนทั้งสิ้น ๒๙๖ ทุน โดยมี คณะบริหาร กำลังพล รพ.อ.ป.ร. และบุตร ร่วมพิธี ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สินค้าดีมือ ๒ เพื่อคุณภาพชีวิตบุคลากร รพ.อ.ป.ร. ครั้งที่ ๘” ตามนโยบาย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ในการนำสินค้าที่ไม่เกิดประโยชน์ภายในบ้าน มาหมุนเวียนจำหน่ายในราคาถูกเพื่อให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ให้กับกำลังพล ภายในงาน ผอ. รพ. อ.ป.ร. กรุณามอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ที่มาร่วมซื้อสินค้า จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยมี คณะผู้บริหาร คณะแม่บ้าน ข้าราชการ และลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๒
พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ.(๑) และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี คณะบริหาร และกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับ ณ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๖๒ พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดิน "คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผวจ.ลพบุรี ผบ.หน่วยทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน ร่วมพิธี ณ หอประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๒
พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัล โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. และผู้รับบริการ ร่วมพิธี ณ ชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ตึก ๖ ชั้น เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๒ รพ.อ.ป.ร.ให้การต้อนรับ พล.ต. มานพ แฝดกลาง หัวหน้าคณะทำงานโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว และคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒
พล.ต.สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ๒๕๖๒ ที่ รพ.อ.ป.ร. ขาดแคลน สำหรับให้บริการผู้ป่วย ที่มารับบริการที่มีจำนวนมากขึ้น โดยมี ผู้ที่มีจิตศรัทธา ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ครอบครัว ตลอดจนพ่อค้าประชาชน และผู้รับบริการ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี จำนวนยอดทอดผ้าป่าทั้งสิ้น ๘,๐๕๐,๓๔๗ บาท ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร. เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๒ พล.ต. สุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้ว ในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. โดยมีข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๒

 

  • อัตลักษณ์
  • โครงการเบิกจ่ายตรง
  • ละโวทะยานสมุนไพร
  • คลินิกก่อนการตั้งครรภ์
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องขยายสำหรับผ่าตัดทางหู คอ จมูก และชุดท่ายทอดสัญญาณภาพ ปซ.๑๕/๖๒ (25/06/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องขยายสำหรับผ่าตัดทางหู คอ จมูก และชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ ปซ.๑๕/๖๒ | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (05-07-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ยาและสารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดคำนวณอัตราการไหลอัตโนมัติ ปซ.๑๓/๖๒ | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (05-07-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิตชนิดเคลื่อนย้ายได้ขณะใช้งานกับผู้ช่วย ปซ. ๑๑/๖๒ | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (05-07-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ความดันโลหิตและความอื่มตัวของอ๊อกซิเจน ปซ.๑๐/๖๒ | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (05-07-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซืั้อจัดจ้างประจำปีงบ ๒๕๖๒ P๖๒๐๖๐๐๓๐๙๐๙ (26/06/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซืั้อจัดจ้างประจำปีงบ ๒๕๖๒ P๖๒๐๖๐๐๓๐๙๑๑ (26/06/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ เผยแพร่แผนการจัดซืั้อจัดจ้างประจำปีงบ ๒๕๖๒ P๖๒๐๖๐๐๓๐๙๑๘ (26/06/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปซ.๑๒/๖๒ | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (23/5/62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ (ชนิดไม่น้อยกว่า 128 สไลด์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 5/2562) | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (22-5-62)
สอบราคาซื้อยา Human normal immunoglobulin injection ๑๐ g/๒๐๐ ml ที่ สย.๙/๕๘ ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงทำคลอดชนิดปรับระดับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปซ.๑๔/๖๒ | ร่างขอบเขตของงาน | ราคากลาง | SPEC (22/05/62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำใบตรวจทางพยาธิ [26/06/62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแบบพิมพ์ทางการแพทย์ [26/06/62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเพลิงสนับสนุน ประจำเดือน มิ.ย. ๖๒ [26/06/62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารทางราชการ ประจำเดือน พ.ค. ๖๒ [26/06/62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๙/๖๒ [26/06/62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปย.๑๘/๖๒ [26/06/62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๒/๖๒ [11/06/62]
ผู้ชนะเสนอราคา ปซ.๑๔/๖๒ [11/06/62]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเอกซเรย์เต้านม จำนวน ๑ ชุด ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน [29/05/62]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์พร้อมเครื่องอ่านเเละแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล ระยะเวลาเช่า ๑๒ เดือน [29/05/62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ประจำเดือน พ.ค. ๖๒ [16/05/62]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อ กระดาษต่อเนื่อง ๒ ชั้น [15/05/62]

  • **UPDATE**