๒๖ ต.ค. ๖๕ พิธีวันคล้ายวันสถาปนา ร.๓๑ พัน.๑ รอ. ครบรอบปีที่ ๘๔

เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๕ พ.อ.อนุพงษ์ รอดสาย ผอ.กสน.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา ร.๓๑ พัน.๑ รอ. ครบรอบปีที่ ๘๔ โดยมี พล.ท.พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานในพิธี ณ ร.๓๑ พัน.๑ รอ.