๘ เม.ย. ๖๕ โครงการสืบสาน งานศิลปาชีพ สวมใส่ผ้าไทย

เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานเปิดโครงการสืบสาน งานศิลปาชีพ สวมใส่ผ้าไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร ข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร. และเปิดนิทรรศการผ้าไทย ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารรักษาพยาบาล ๖ ชั้น รพ.อ.ป.ร.