๒๕ เม.ย. ๖๕ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๕ พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี