๒ เม.ย. ๖๕ วันอนุรักษ์มรดกไทย

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๕ รพ.อ.ป.ร. นำกำลังพลจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จว.ลพบุรี