๒๘ ก.ค.๖๕ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๕ พ.อ.นพรัตน์ เรืองวงศ์โรจน์ ผอ.กศก.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จว.ลพบุรี
 • S 27713540
 • S 27713542
 • S 27713543
 • S 27713544
 • S 27713545
 • S 27713546
 • S 27713547