๒๘ ก.ค. ๖๕ หน.ห้องตรวจโรคอายุรกรรม รพ.อ.ป.ร. และคณะ ร่วมกิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์

เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๕ พ.ท.หญิง นิศารัตน์ ยิ้มแก้ว หน.ห้องตรวจโรคอายุรกรรม รพ.อ.ป.ร. และคณะ ร่วมกิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์ ตามโครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๖๕ โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน รอง ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ร่มพิธี ณ วัดเสาธงทอง ต.ท่าหิน อ.เมือง จว.ลพบุรี