๒ ส.ค. ๖๕ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.ป.ร. เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนงานฯ

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๖๕ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.ป.ร. เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานสนับสนุนงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ยาและเวชภัณฑ์) ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พล.อ. วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานเข้ารับรางวัล ๑๙ หน่วยงานแบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเด่น และระดับดี ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ใน ศาลาว่าการกลาโหม