๑๖ ส.ค. ๖๕ พิธีปฐมนิเทศน์การฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย รพ.อ.ป.ร.

เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศน์การฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย รพ.อ.ป.ร. ของนายสิบเหล่าแพทย์ รุ่น ๒๕ จำนวน ๒๐ นาย โดยมี คณะผู้บริหาร ผอ.กพย.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.