พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร.

เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร ข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร.ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐๖ ทุน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ครอบครัวกำลังพล ณ หอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
 • S 53092399
 • S 53092401
 • S 53092402
 • S 53092403
 • S 53092404
 • S 53092405
 • S 53092406
 • S 53092407
 • S 53092408