พิธีประดับเครื่องหมายยศ ๒๕ มี.ค. ๖๕

เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๕ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • LINE ALBUM 25 มี 1.ค.65 ประดับเครื่องหมายยศ ๒๒๐๓๓๐
 • S 201646083
 • S 201646089
 • LINE ALBUM 25 มี 0.ค.65 ประดับเครื่องหมายยศ ๒๒๐๓๓๐
 • S 201646086
 • S 201646087
 • LINE ALBUM 25 มี.ค.65 ประดับเครื่องหมายยศ ๒๒๐๓๓๐
 • S 201646088
 • S 201646090
 • LINE ALBUM 25 มี 2.ค.65 ประดับเครื่องหมายยศ ๒๒๐๓๓๐