๙ พ.ย. ๖๔ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการตรวจคัดกรอง

เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. มอบหมายให้ พ.อ.คิมห์ อิทธิกุล รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วย พ.อ.หญิงนารีรัตน์ ศรีเลณวัติ และทีม กสวป.รพ.อ.ป.ร. ร่วมคณะ พล.ต.วุฒิชัย อิศระ รอง จก.พบ. ที่เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการตรวจคัดกรองและคัดแยกผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด - 19 ในกลุ่ม นร.วิวัฒน์พลเมือง ของ รร.วิวัฒน์พลเมืองศูนย์การทหารม้า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด - 19 ในศูนย์วิวัฒน์พลเมือง โดยมี พ.อ.จรัญ สุวรรณวงษ์ ผบ.กรม นร.รร.ศม. และ พ.อ.ปัญญา สุดนาวา ผอ.รพ.ค่ายอดิศร ให้การต้อนรับ ณ รร.วิวัฒน์พลเมืองศูนย์การทหารม้า