๙ พ.ย. ๖๔ ผช.ผบ.ทบ. พร้อมคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมงานด้านกำลังพลและด้านการศึกษา

เมื่อวันที่ ๙ พ.ย. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. ให้การต้อนรับ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะในการเข้าเยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี รพ.อ.ป.ร. ณ กองร้อยรถยนต์พยาบาล
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI2A54~1
 • TIF4E1~1
 • TI105A~1
 • TI9A1E~1
 • TIEF42~1
 • TI3586~1
 • TIDFEE~1
 • TIB486~1
 • TI250C~1