๒๒ พ.ย. ๖๔ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ.ท.สามารถ เพ็ญพันธุ์

เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พ.ท.สามารถ เพ็ญพันธุ์ บิดาของ พ.อ.หญิง พัชนีพร เกษตรเวทิน ตำแหน่งประจำ มทบ.๑๓ ชรก.รพ.อ.ป.ร. ปฎิบัติหน้าที่นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายแผนกโสต ศอ นาสิก กศก.รพ.อ.ป.ร. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ กับครอบครัว ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TIB1C7~1