๑๔ พ.ย. ๖๔ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๔ พ.อ.กุลดนัย สุพิมพ์ ผอ.กพธ.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ประธาน CUP รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน"พระบิดาแห่งฝนหลวง" ๑๔ พ.ย. ของทุกปี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด จว.ลพบุรี