๑๐ พ.ย. ๖๔ คณะผู้บริหาร และกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๔ พล.ต.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบวัดสันติมรรค เพื่อเตรียมความพร้อมในการเตรียมงานพิธีทอดกฐินประจำปี ๖๔ รพ.อ.ป.ร. ณ วัดสันติมรรค ในพื้นที่ รพ.อ.ป.ร.
 • timeline 25641110 192205
 • timeline 25641110 192206
 • timeline 25641110 192207
 • timeline 25641110 192208
 • timeline 25641110 192209
 • timeline 25641110 192210
 • timeline 25641110 192211
 • timeline 25641110 192212
 • timeline 25641110 192212 0
 • timeline 25641110 192213
 • timeline 25641110 192214