๑๕ พ.ค. ๖๕ วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๕ รพ.อ.ป.ร. นำกำลังพลร่วมพิธี ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ วัดกวิศราราม ราชวรวิหาร อ.เมือง จว.ลพบุรี
 • S 50978825
 • S 50978827
 • S 50978828
 • S 50978829
 • S 50978830
 • S 50978831
 • S 50978832
 • S 50978833
 • S 50978834
 • S 50978835
 • S 50978836
 • S 50978838