๑๒ พ.ค. ๖๕ วันพยาบาลสากล

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๖๕ เนื่องในวันพยาบาลสากล (International Nurse Day)
พ.อ.หญิง ภาวนา รุ่งโรจ ผอ.กพย. รพ.อ.ป.ร. และทีมผู้บริหารกองการพยาบาล ร่วมกิจกรรมเพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้ง วิชาชีพพยาบาล มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล โดยมีกิจกรรมจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้ เรื่องโรคและดูแลผู้ป่วย ได้แก่ ภาวะสมองเสื่อม , การเลี้ยงดูบุตรนมมารดา , ผู้ป่วยโรคตับ ฯลฯ
 • S 21069837
 • S 21069841
 • S 21069842
 • S 21069843
 • S 21069844
 • S 21069854
 • S 21069853
 • S 21069847
 • S 21069852
 • S 21069848
 • S 21069845
 • S 21069846
 • S 21069850
 • S 21069851
 • S 21069855
 • S 21069839
 • S 21069840