รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๔ พ.อ.คิมห์ อิทธิกุล รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ตรวจเยี่ยมการดำเนินการวิสาหกิจชุมชนในการเลี้ยงเป็ดไข่กากีแคมป์เบลล์ การเลี้ยงกบ และปลา ในโครงการทหารพันธุ์ดี รพ.อ.ป.ร. ของหน่วยงานและกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ณ ร้อย.พล.สร.รพ.อ.ป.ร.