พิธีเปิดการอบรมโครงการเพื่อสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการป้องกันฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพื่อสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร. ณ ห้องประชุมกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร.
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI792D~1
  • TI39A5~1
  • TI2A42~1
  • TIBAE1~1