๖ ต.ค.๖๔ พิธีแสดงความยินดี กับ พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส

เมื่อวันที่ ๖ ต.ค.๖๔ โรงพยาบาลอานันทมหิดลจัดพิธีแสดงความยินดี กับ พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส ที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศและตำแหน่งสูงขึ้น เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล โดยมี พันเอก อำนวย เติมเกาะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการร่วมแสดงความยินดี ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล