๒ เม.ย. ๖๔ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๖๔ พ.ท.มานพ รักอยู่ ผบ.ร้อย.รถยนต์พยาบาล นำกำลังพล รพ.อ.ป.ร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ แห่งที่ ๒ ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมือง จว.ลพบุรี
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI6D19~1
  • TI0EDA~1
  • TID659~1
  • TI71C1~1
  • TI40AC~1
  • TIC12B~1