๒๓ ส.ค. ๖๔ พิธีประดับเครื่องหมายยศฯ

เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค. ๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน สังกัด รพ.อ.ป.ร. ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้วในส่วนของ รพ.อ.ป.ร. ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI18B6~1
  • TI98B6~1
  • TIA81A~1
  • TI91B1~1