๑๘ ส.ค.๖๔ ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบมอบห้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR

เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค.๖๔ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. รับมอบมอบห้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR จาก บ.โรช ไดแอกโนสติกส์ประเทศไทย
  • timeline 25640818 150221
  • timeline 25640818 150225
  • timeline 25640818 150229
  • timeline 25640818 150232
  • timeline 25640818 150235