๑๑ ส.ค. ๖๔ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๔ พลตรีชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล นำกำลังพลจิตอาสา พลทหารกองประจำการ และ ข้าราชการ โรงพยาบาลอานันทมหิดล บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อนำไปเป็นโลหิตสำรองไว้ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต เนื่องจากช่วงนี้ในแต่ละโรงพยาบาลขาดแคลนโลหิตสำรองอันมาจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ณ. ธนาคารเลือด​ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลอานันทมหิดล