กวป.รพ.อ.ป.ร. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และ คอตีบ-บาดทะยัก

เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ กวป.รพ.อ.ป.ร. ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และ คอตีบ-บาดทะยัก ในกลุ่มทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๖๔, ชุดครูฝึกทหารใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๘๙ นาย ในพื้นที่ ปตอ.๑ พัน.๓
 • timeline 25640821 131653
 • timeline 25640821 131657
 • timeline 25640821 131700
 • timeline 25640821 131702
 • timeline 25640821 131703
 • timeline 25640821 131705
 • timeline 25640821 131707
 • timeline 25640821 131708
 • timeline 25640821 131710
 • 1
 • 2