๒๘ ม.ค. ๖๔ ครบรอบ ๑ ปี โครงการราชทัณฑ์ปันสุข

เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี "โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ เรือนจำกลางลพบุรี จว.ลพบุรี
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIFD9A~1
 • TI0202~1
 • TI46D7~1
 • TIA31E~1
 • TIA967~1
 • TI8FFE~1
 • TI2B69~1
 • TI0AA7~1