๓๑ มี.ค. ๖๔ พิธีวันระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ พ.อ.ประดิษฐ์ เลิศรัตน์เดชากุล ผอ.กสฟท.รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธีวันระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผวจ.ลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ จว.ลพบุรี ร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมือง จว.ลพบุรี
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TI21DC~1
  • TIDB98~1
  • TIC19E~1
  • TID1F1~1
  • TI8342~1