พิธีมอบหนังสือสำคัญ และพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเฉพาะหน้าที่ เหล่าทหารแพทย์ ๘

เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสำคัญ และพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเฉพาะหน้าที่ เหล่าทหารแพทย์ ๘ สัปดาห์ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ - ๒ ณ หมวดฝึก ร้อยพล.สร.รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIAD5D~1
 • TIDBEB~1
 • TICBF0~1
 • TIC30F~1
 • TI6E67~1
 • TI5C54~1
 • TICDA5~1
 • TI681E~1