พิธีปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4

เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔ พ.อ.หญิง ศิริองค์อร ธนหิรัญรัตน์ ผอ.กพย.รพ.อ.ป.ร เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยชินวัตร จำนวน ๒๔ คน ณ ห้องประชุมพระศัลยเวทย์วิศิษฏ์ รพ.อ.ป.ร.
  • TIMELI~1
  • TIMELI~2
  • TIMELI~3
  • TIMELI~4
  • TIF2A1~1
  • TIAD6D~1
  • TI0DFA~1