ฝึกสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔ พ.อ.หญิง นรีรัตน์ ศรีเลณวัติ ผอ.กสน.รพ.อ.ป.ร. พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในการฝึกสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ให้กับกำลังที่ศึกษาหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๕ ณ ห้องประชุมอาคารกัลยาณิวัฒนา รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI2814~1
 • TI0254~1
 • TIA663~1
 • TI6EEA~1
 • TI05A1~1
 • TI9F00~1
 • TI9569~1
 • TI940F~1
 • TID8D4~1
 • TI4BDC~1
 • TI9957~1
 • TI930E~1
 • TIBD66~1
 • TI9594~1