๙ มิ.ย.๖๔ พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน

เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๔ พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผอ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ ตึกอำนวยการ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TI619C~1
 • TI78F5~1
 • TIDD8D~1
 • TI7E4F~1
 • TID3E6~1
 • TI54E6~1
 • TI5681~1