พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการกลาโหม

เมื่อวันที่ ๒ พ.ย. ๖๓ พล.ต.ชัชชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร และชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี คณะผู้บริหาร รพ.อ.ป.ร. ร่วมพิธี ณ อาคารหอบรรยายทางการแพทย์ รพ.อ.ป.ร.
 • TIMELI~1
 • TIMELI~2
 • TIMELI~3
 • TIMELI~4
 • TIBEB9~1
 • TIBA2C~1
 • TI65F7~1
 • TICA8F~1
 • TI06B9~1
 • TIB085~1
 • TI34DF~1
 • TI6B41~1
 • TIC0E8~1
 • TI79E2~1
 • TI41E8~1