๑๖ พ.ค. ๖๔ รับมอบ ชุดอาหารมื้อกลางวัน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 พ.ท.หญิงศุภากร เครืออยู่ และ พ.ท.หญิงศิรินิตน์ เติมเกาะ
รับมอบ ชุดอาหารมื้อกลางวัน ข้าว-แกงฟักทองใส่หมู จำนวน 100 ชุด และขนมฟักทอง จากโรงทานวัดเสาธงทอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โควิด -19
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสานสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • timeline 20210516 163009