๑๕ พ.ค. ๖๔ พิธีประชุมเพลิงศพ ร.ต.ไพรศร กองพา

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๔ พ.อ.ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง ผอ.อ.ป.ร. เป็นประธานในพิธีประชุมเพลิงศพ ร.ต.ไพรศร กองพา บิดา จ.ส.อ.สุนทร กองพา ตำแหน่ง พลขับ ร้อย.รถยนต์พยาบาล ชรก.ผขส.รพ.อ.ป.ร. ณ เมรุวัดดงสวง ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี