๑๕ พ.ค. ๖๔ พิธีประชุมเพลิงศพ นางทองก้อน มงคลเจริญ

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๔ พ.อ.อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร. เป็นประธานพิธีประชุมเพลิงศพ นางทองก้อน มงคลเจริญ มารดา ส.ต.หญิง กาญจนา ภูมินา ผช.พยาบาล รพ.อ.ป.ร. ปฏิบัติหน้าที่ห้องคลอด รพ.อ.ป.ร. ณ เมรุวัดถนนแค ต.ถนนใหญ่ อ.เมือง จว.ลพบุรี