๑๒ พ.ค. ๖๔ รับมอบ ขนมจีน-น้ำยา-น้ำโอเลี้ยง จำนวน ๑๐๐ ชุด จากโรงทานวัดเสาธงทอง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 พ.อ.หญิงภัทรพร งานพันธุ์ดิศร รับมอบ ขนมจีน-น้ำยา-น้ำโอเลี้ยง จำนวน 100 ชุด จากโรงทานวัดเสาธงทอง
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่ร่วมบริจาค จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ปิติธนสานสมบัติ แด่ทุกๆท่านตลอดกาลนานเทอญ
  • timeline 20210512 185332