๑๑ พ.ค. ๖๔ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ไพรศร กองพา

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค. ๖๔ พล.ต.ชัยชัย เต็มยอด ผอ.รพ.อ.ป.ร. พร้อมด้วยข้าราชการ รพ.อ.ป.ร. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.ไพรศร กองพา บิดา จ.ส.อ.สุนทร กองพา ตำแหน่ง พลขับ ร้อย.รถยนต์พยาบาล ชรก.ผขส.รพ.อ.ป.ร. พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ กับครอบครัว ณ วัดดงสวง ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี